Lịch trình Thuyên chuyển Linh mục Giáo phận Thái Bình 2019

Thông báo của Văn phòng Toà Giám mục Thái Bình, số 6 – Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình.

 GIÁO PHẬN THÁI BÌNH

THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC 

Tháng 01/2019 

I. CHƯƠNG TRÌNH

  1. Chúa nhật, ngày 06/01/2019:

 • Các cha chia tay giáo dân và giáo dân cám ơn các Cha
 • Bàn giao sổ sách cho Ban Hội Đồng Giáo Xứ

  2. Thứ hai, ngày 07/01/2019

Tất cả chuyển xứ (buổi sáng)

 

II. THÁNH LỄ TẠ ƠN và NHẬN GIÁO XỨ theo lịch trình sau:

  1.   Đức Cha giáo phận: 

 • Ngày 8/01/2019

9g00 sáng : Gx. Đền thánh Bác Trạch (chánh xứ: Cha Vinhsơn Vũ Văn Hướng)

Các cha trong hạt về dự và giới thiệu cha quản hạt mới

4g00 chiều : Gx. An Lập (chánh xứ: Cha Giêrônimô Nguyễn Ngọc Hinh)

Các cha trong hạt về dự và giới thiệu cha quản hạt mới

 

 • Ngày 9/01/2019

9g00 sáng : Gx. Đền thánh Đông Phú (chánh xứ: Cha Đaminh Trương Văn Thụy)

4g00 chiều: Gx. Đồng Quan (chánh xứ: Cha Luca Nguyễn Văn Định)

 

 2.   Cha tổng Đại Diện Phanxicô Ass Nguyễn Tiến Tám chủ tế và giảng lễ:

 • Ngày 9/01/2019 

09g00 sáng : Gx. Truyền Tin (chánh xứ: Cha Giêrônimô Trần Văn Ngữ)

4g00 chiều : Gx. Dương Cước (chánh xứ: Cha Tôma Trần Thanh Tâm)

 

 • Ngày 10/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Thanh Châu (chánh xứ: Cha Giuse Đinh Xuân Ngọc)

4g00 chiều : Gx. Phú Giáo (chánh xứ: Cha Đaminh Vũ Văn Thiêm)

 

3.   Cha Giám đốc ĐCV Đaminh Đặng Văn Cầu chủ tế và giảng lễ: 

 • Ngày 9/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Lương Đống (quản nhiệm: Cha Phêrô Nguyễn Văn Quỳ)

4g00 chiều : Gx. Lai Ổn (quản nhiệm: Cha Giuse Lê Xuân Hiệp, OP)

 

 • Ngày 10/01/2019 

9g00 sáng: Gx. Giáo Lạc (quản nhiệm: Cha Micae Phạm Văn Tuân, CRM)

4g00 chiều: Gx. Hữu Tiệm (quản nhiệm: Cha Giuse Đặng Văn Hậu)

 

  4.   Cha Đaminh Nguyễn Văn Thao chủ tế và giảng lễ:

 • Ngày 9/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Nam Biên (Chánh xứ: Cha Vinhsơn Trần Văn Hùng)

4g00 chiều : Gx. Tân Châu (Chánh xứ: Cha Vinhsơn Trịnh Xuân Phong)

 

 • Ngày 10/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Kim Châu (quản nhiệm: Cha Giuse-Tuân M. Mai Văn Chung, CRM)

4g00 chiều : Gx. Thục Thiện (quản nhiệm: Cha Giuse Trần Xuân Ứng)

 

  5.   Cha Vinhsơn Vũ Văn Hướng chủ tế và giảng lễ:

 • Ngày 9/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Nam Thái (chánh xứ: Cha Giuse Nguyễn Hữu Tuân)

4g00 chiều : Gx. Lạc Thành (chánh xứ: Cha Đaminh Đặng Hữu Nghị)

 

 • Ngày 10/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Bạch Long (quản nhiệm: Cha Giuse Phạm Văn Chức)

4g00 chiều : Gx. Quan Cao (quản nhiệm: Cha Phanxicô X. Đinh Văn Trí)

 

  6.   Cha Giuse Trịnh Tiến Thành chủ tế và giảng lễ:

 • Ngày 9/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Thất Sự (quản nhiệm: Cha Anphongsô M. Lương Văn Tương, CRM)

4g00 chiều : Gx. Minh Nghĩa (quản nhiệm: Cha Phêrô Trần Văn Cẩm, OP)

 

 • Ngày 10/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Thân Thượng (quản nhiệm: Cha Giuse Nguyễn Đình Huynh)

4g00 chiều : Gx. Văn Lăng (quản nhiệm: Cha Giuse Trần Xuân Hùng)

 

  7.   Cha Giêrônimô Nguyễn Ngọc Hinh chủ tế và giảng lễ:

 • Ngày 9/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Phú Lạc (chánh xứ: Cha Giuse Đỗ Trọng Huy)

4g00 chiều : Gx. Duyên Tục (quản nhiệm: Cha Đaminh Phạm Thành Thạo)

 

 • Ngày 10/01/2019 

9g00 sáng : Giáo Khu An Thái – Gx Nam Lỗ (Cha Batôlômêô Vũ Quý Cường, CRM)

4g00 chiều : Gx. Chấp Trung (quản nhiệm: Cha Đaminh M. Vũ Văn Thái, CRM)

 

 8.   Cha Giuse Phạm Văn Thiện chủ tế và giảng lễ:

 • Ngày 9/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Trung Châu (quản nhiệm: Cha Phêrô Trần Duy Thể)

4g00 chiều : Gx. Ngô Xá (quản nhiệm: Cha Phêrô Trần Xuân Hiền)

 

 • Ngày 10/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Hạ Lễ (quản nhiệm: Cha Phêrô Chu Duy Mạc)

4g00 chiều : Gx. Vĩnh Phúc (quản nhiệm: Cha Gioan Bosco Cao Thọ Hùng CRM)

 

  9.   Cha Phanxicô X. Ngô Văn Toan chủ tế và giảng lễ:

 • Ngày 9/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Hoàng Xá (quản nhiệm: Cha Giuse Trần Văn Thụ)

4g00 chiều : Gx. Đông A (quản nhiệm: Cha Giuse Nguyễn Văn Triển)

 

 • Ngày 10/01/2019 

9g00 sáng : Gx. An Lạc (quản nhiệm: Cha Giuse Bùi Văn Phương)

4g00 chiều : Gx. Trung Thành (quản nhiệm: Cha Vinhsơn Đỗ Văn Hà)

 

 10.  Cha Gioan B. Đỗ Bá Dương chủ tế và giảng lễ: 

 • Ngày 9/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Thiên Lộc (quản nhiệm : Cha Vinhsơn Phạm Quốc Dũng, CRM)

4g00 chiều : Gx. Bích Du (quản nhiệm: Cha Tôma Trần Xuân Đại)

 

 • Ngày 10/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Minh Đức (quản nhiệm : Cha Giuse Lê Xuân Hiệp, OP)

4g00 chiều : Gx. Đại Điền (quản nhiệm: Cha Antôn Nguyễn Văn Hiện)

 

 11.   Cha Phêrô Đinh Văn Hùng chủ tế và giảng lễ:

 • Ngày 9/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Tần Nhẫn (quản nhiệm: Cha Giuse Dương Văn Hiếu)

4g00 chiều : Gx. Võng Phan (quản nhiệm: Cha Vinhsơn Nguyễn Quốc Hoàn)

 

 • Ngày 10/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Đan Chàng (quản nhiệm: Cha Đaminh Nguyễn Văn Bảng)

4g00 chiều : Gx. Phương Bồ (quản nhiệm: Cha Đaminh Đặng Thái Phúc)

 

III. DANH SÁCH THUYÊN CHUYỂN

STTTên thánh và họTÊNChức vụXứ Mới
1.    Cha Dom. Nguyễn VănBẢNGquản nhiệmĐan Chàng 
2.Cha Giuse Phạm ĐứcBÌNHphụ táCổ Việt
3.             Cha Pet. Ver. Trần VănCẨM OPquản nhiệmMinh Nghĩa
4.             Cha Giuse Phạm VănCHỨCquản nhiệmBạch Long
5.             Cha Giuse-Tuân M. Mai VănCHUNG CRMquản nhiệmKim Châu
6.             Cha Batôlômêô M. Vũ QuíCƯỜNG CRMquản nhiệmGiáo khu An Thái, Gx Nam Lỗ
7.             Cha Toma Trần XuânĐẠIquản nhiệmBích Du
8.             Cha Luca Nguyễn VănĐỊNHchánh xứĐồng Quan
9.             Cha Vinc. P. Phạm QuốcDŨNG CRMquản nhiệmThiên Lộc
10.          Cha Vinc. Đỗ Vănquản nhiệmTrung Thành
11.          Cha Giuse Đặng VănHẬUquản nhiệmHữu Tiệm 
12.          Cha Pet. Trần XuânHIỀNquản nhiệmNgô Xá
13.          Cha Ant. Nguyễn VănHIỆNquản nhiệmĐại Điền
14.          Cha Giuse Lê XuânHIỆP OPquản nhiệmLai Ổn
15.          Cha Giuse Dương VănHIẾUquản nhiệmTần Nhẫn
16.          Cha Gier. Nguyễn NgọcHINHchánh xứAn Lập
17.          Cha Vinc. Nguyễn QuốcHOÀNquản nhiệmVõng Phan 
18.          Cha Giuse Trần XuânHÙNGquản nhiệmVăn Lăng
19.          Cha Vinc. Trần VănHÙNGchánh xứNam Biên
20.          Cha Gio.Bosco Cao ThọHÙNG, CRMquản nhiệmVĩnh Phúc 
21.          Cha Vinc. Vũ VănHƯỚNGchánh xứBắc Trạch
22.          Cha Giuse  Đỗ TrọngHUYchánh xứPhú Lạc
23.          Cha Giuse Nguyễn ĐìnhHUYNHquản nhiệmThân Thượng
24.          Cha Gioan M. Đặng ĐăngKHOA CRMquản nhiệmMinh Đức + Ninh Cù
25.          Cha Phêrô. Chu DuyMẠCquản nhiệmHạ Lễ
26.          Cha Đaminh Đặng HữuNGHỊchánh xứLạc Thành
27.          Cha Giuse Đinh XuânNGỌCchánh xứThanh Châu
28.          Cha Hier. Nguyễn VănNGỮchánh xứTruyền Tin
29.          Cha Vinc. Trịnh XuânPHONGchánh xứTân Châu
30.          Cha Dom. Đặng TháiPHÚCquản nhiệmPhương Bồ
31.          Cha Giuse Bùi VănPHƯƠNGquản nhiệmAn Lạc + Trung Tâm LCTX 
32.          Cha Phêrô Nguyễn VănQUỲquản nhiệmLương Đống
33.          Cha Giuse Trần ThanhTÂMchánh xứDương Cước
34.          Cha Đaminh Maria Vũ VănTHÁI CRMquản nhiệmChấp Trung
35.          Cha Dom. Phạm ThànhTHẠOquản nhiệmDuyên Tục
36.          Cha Pet. Trần DuyTHỂquản nhiệmTrung Châu
37.          Cha Đaminh Vũ VănTHIÊMchánh xứPhú Giáo
38.          Cha Giuse Trần VănTHỤquản nhiệmHoàng Xá
39.          Cha Đaminh Trương VănTHỤYchánh xứĐông Phú
40.          Cha Fx. Đinh VănTRÍquản nhiệmQuan Cao
41.          Cha Giuse Nguyễn VănTRIỂNquản nhiệmĐông A
42.          Cha Giuse Nguyễn HữuTUÂN  chánh xứNam Thái
43.          Cha Mic. Phạm VănTUÂN CRMquản nhiệmGiáo Lạc
44.          Cha Anphongsô M. Lương VănTƯƠNG CRMquản nhiệmThất Sự
45.          Cha Giuse Trần XuânỨNGquản nhiệmThục Thiện
46.          Cha Anton Padua Maria Nguyễn ĐăngLỘC CRMquản nhiệmHọ Đống Cao
47.          Cha Giuse Trần NgọcPHƯƠNG MFQuản nhiệmThủ Chính