TGP Sài Gòn sắp có 12 phó tế, 18 tân linh mục

Ứng viên linh mục và phó tế năm 2019 của Tổng Giáo phận Sài Gòn – TP.HCM

DANH SÁCH CHỦNG SINH Lãnh chức phó tế ngày 29/05/2019

KHÓA 14
1 Phaolô Phùng Thiện, Tân Hưng, Hóc Môn
KHÓA 15
2 Phaolô Vũ Minh Huy, Mẫu Tâm, Chí Hòa
3 Martinô Nguyễn Phương Linh, Thạch Đà, Xóm Mới
4 Gioan Bosco Phạm Khôi Nguyên, Bùi Môn, Hóc Môn
5 Giuse Trịnh Vĩnh Phúc, Bùi Môn, Hóc Môn
6 Gioakim Đỗ Bá Thái, Phú Trung, Tân Sơn Nhì
7 Phanxicô X. Đào Tiến Thắng, Bùi Phát, Tân Định
8 Gioan Btx. Trần Nhật Thanh, Minh Đức, Thủ Thiêm
9 Vinh sơn Vũ Đức Trọng, Hà Đông, Xóm Mới
10 Giuse Lê Hoàng Tuấn, Nhân Hòa, Tân Sơn Nhì
11 Vinh sơn Mai Minh Tuấn, Bùi Phát, Tân Định
12 Phêrô Trần Anh Tuấn, Bến Hải, Gò Vấp

DANH SÁCH PHÓ TẾ Lãnh chức linh mục ngày 07/06/2019

KHÓA 13
1 Đaminh Hà Minh Hoàng Nhật, Thạch Đà, Xóm Mới
2 Gioan B. Phạm Tuấn Thiện, Lam Sơn, Xóm Mới
KHÓA 14
3 Phêrô Nguyễn Xuân Đài, Tân Hưng, Hóc Môn
4 Giuse Nguyễn Ngọc Duy, Công Thành, Thủ Thiêm
5 Giuse Nguyễn Thuận Hải, Jeanne d’Arc SG – Chợ Quán
6 Đaminh Lưu Nhuận Hiển, Thạch Đà, Xóm Mới
7 Phêrô Mai Phi Hổ, Tân Phú, Tân Sơn Nhì
8 Giuse Lê Quốc Hùng, Chính Lộ, Gia Định
9 Phêrô Hoàng Vương Huynh, Bình Thuận, Tân Sơn Nhì
10 Giuse Nguyễn Tấn Lộc ,Phát Diệm, Phú Nhuận
11 Phêrô Nguyễn Quốc Phong, Hà Nội, Xóm Mới
12 Giuse Nguyễn Hữu Phước, Bình Thuận, Bình An
13 Phaolô Hoàng Anh Quốc, Tân Phú, Tân Sơn Nhì
14 Giuse Nguyễn Ngọc Tâm, Bình An, Bình An
15 Phanxicô X. Phan Minh Thuận, Thánh Khang, Thủ Đức
16 Gioan B. Nguyễn Trọng Tín, Phú Trung, Tân Sơn Nhì
17 Phêrô Nguyễn Đức Trọng, Xóm Chiếu, Xóm Chiếu
18 Giuse Phạm Quang Vũ, Tam Hải, Thủ Đức

Phêrô Thiều(theo TGPSG)

 

<