TGP Hà Nội: Bổ nhiệm 9 tân Linh mục lên đường đi rao giảng Tin Mừng

  Lịch Công Giáo Năm 2021

  Ngày 06/12/2020, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Hà Nội đã ký quyết định bổ nhiệm các Linh mục mới được chịu chức ngày 03/12 vừa qua.

  Tất cả 9 tân Linh mục được bổ nhiệm đi làm Phó xứ tại các giáo xứ đang có cha xứ coi sóc. Quyết định có hiệu lực từ ngày 11/12/2020. Sau đây là danh sách quý Cha:Bổ nhiệm 9 tân Linh mục lên đường đi rao giảng Tin Mừng

  1. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Cao, Phó xứ Bảo Long

  2. Lm. Giuse Phạm Quang Đăng, Phó xứ Nghĩa Ải

  3. Lm. Giuse Vương Văn Đủ, Phó xứ Vỉ Nhuế

  4. Lm. Giuse Trần Mạnh Hiệp, Phó xứ Đồng Bào

  5. Lm. Phêrô Phạm Văn Hùng, Phó xứ Thạch Bích

  6. Lm. Antôn Giuse Phạm Văn Hưng, Phó xứ Nam Định

  7. Lm. Micae Nguyễn Hoàng Nam, Phó xứ Bái Xuyên

  8. Lm. Giuse Phạm Văn Thế, Phó xứ Bút Đông

  9. Lm. Giuse Trần Ngọc Vàng, Phó xứ Chính Toà