TGM Hải Phòng thông báo về việc thành lập các giáo xứ mới và bổ nhiệm linh mục

  Tòa Giám mục Hải Phòng
  46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng

  THÔNG BÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC
  V/v thành lập các giáo xứ mới và bổ nhiệm linh mục

  Kính gửi Quý Cha, Quý Tu sĩ và Anh Chị Em giáo dân,

  Trong cuộc họp ngày 2 tháng 6 năm 2020, sau khi bàn hỏi với Ban Tư Vấn và tham khảo ý kiến của các Cha xứ có liên hệ về những công việc chung, Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên, Giám quản Tông tòa Giáo phận, quyết định:

  I. Thành lập Giáo xứ mới

  1. Giáo họ Hàng Kênh (đến nay thuộc giáo xứ Nam Pháp) lên Giáo xứ Hàng Kênh, thuộc Giáo hạt Chính Tòa. Quan Thày của Giáo xứ: Thánh Tômasô (28/1).
  Địa chỉ: 116 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

  2. Giáo họ Quàn (đến nay thuộc Giáo xứ Kẻ Sặt) lên Giáo xứ Thánh Mátthêu (Quàn), thuộc Giáo hạt Kẻ Sặt. Quan Thày của Giáo xứ: Thánh Mátthêu (21/9). Giáo họ Vạc trực thuộc.
  Địa chỉ: Xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

  3. Giáo họ Đồng Xá (đến nay thuộc Giáo xứ Thánh Antôn) lên Giáo xứ Thánh Phêrô (Đồng Xá) thuộc Giáo hạt Kẻ Sặt. Quan Thày của Giáo xứ: Thánh Phêrô (29/6). Giáo họ Thứa trực thuộc.
  Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

  4. Giáo họ Quảng Đạt (đến nay thuộc Giáo xứ Đồng Xá) lên Giáo xứ Quảng Đạt, thuộc Giáo hạt Hải Dương. Quan Thày của Giáo xứ: Thánh Phêrô (29/6).
  Địa chỉ: Thôn Quảng Đạt, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

  5. Giáo họ Hà Khẩu (đến nay thuộc Giáo xứ Hòn Gai) lên Giáo xứ Hà Khẩu, thuộc Giáo hạt Hòn Gai. Quan Thày của Giáo xứ: Thánh Đaminh (8/8).
  Địa chỉ: Phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

  6. Giáo họ Cô Tô (đến nay thuộc Giáo xứ Cẩm Phả) lên Giáo xứ Cô Tô, thuộc Giáo hạt Hòn Gai. Quan Thày của Giáo xứ: Thánh Phêrô (29/6). Giáo họ Thanh Lân trực thuộc.
  Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

  II. Bổ nhiệm Cha Giuse Bùi Văn Đạo làm Chính xứ Hào Xá và quản nhiệm giáo xứ Nhan Biều, thuộc Giáo hạt Hải Dương.

  Xin Quý Cha và Anh Chị Em chung lời Tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các chương trình của trong Giáo phận, giáo xứ được mọi sự tốt lành.
  Hải Phòng, ngày 4 tháng 6 năm 2020

  Lm. Giuse Bùi Hữu Duy
  Văn Phòng Tòa Giám mục

  <