Sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao về việc ban Ân Xá Đặc Biệt cho các tín hữu trong đại dịch hiện nay

  TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO

  SẮC LỆNH

  Ân xá đặc biệt được ban cho các tín hữu chịu đau khổ vì dịch COVID-19, quen gọi là virus corona, cũng như cho các nhân viên y tế, thành viên gia đình và tất cả những người chăm sóc họ, kể cả thông qua lời cầu nguyện.

  “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện”. (Rm 12, 12). Những lời thánh Phaolô viết cho Giáo hội Roma đã vang vọng trong cả lịch sử Giáo hội và hướng dẫn các tín hữu phân định khi đối diện với mọi đau khổ, bệnh tật và tai họa.

  Thời điểm hiện tại mà toàn thể nhân loại, bị đe dọa bởi một căn bệnh vô hình và ác hiểm, bây giờ đã trở thành một phần của cuộc đời chúng ta, ngày qua ngày ghi dấu bởi những nỗi sợ hãi cực hình, những bất ổn mới và trên hết là sự đau khổ về thể xác và tâm trí lan rộng.

  Giáo hội, theo gương Thầy Chí Thánh, luôn mở lòng chăm sóc các bệnh nhân. Như thánh Gioan Phaolô II đã chỉ ra, giá trị của sự đau khổ của con người có hai mặt: “Vừa là siêu nhiên bởi vì nó bắt nguồn trong mầu nhiệm thiêng liêng của Ơn cứu độ thế giới, và nó cũng vừa nhân bản sâu sắc, bởi vì trong đó con người khám phá ra chính mình, nhân tính của chính mình, phẩm giá của chính mình và sứ mệnh của chính mình” (Tông Thư Salvifici Doloris, 31).

  Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng vậy, trong những ngày gần đây, Ngài đã bày tỏ sự gần gũi của người cha và không ngừng mời gọi cầu nguyện cho những người bị nhiễm virus corona.

  Vì vậy, để tất cả những ai đau khổ vì COVID-19, cụ thể trong mầu nhiệm đau khổ này, có thể tái khám phá ra “chính sự đau khổ mang tính cứu chuộc của Chúa Kitô” (sđd., 30), Tòa Ân Giải, nhờ quyền Đức Giáo Hoàng, dựa vào Lời Chúa Kitô và cân nhắc dịch bệnh đang diễn ra với tinh thần đức tin, sống theo tinh thần sám hối cá nhân, sẽ ban các ân xá theo quy định sau đây.

  Ơn toàn xá được ban cho các tín hữu chịu đau khổ vì virus corona, các nhân viên kiểm dịch theo lệnh của cơ quan y tế trong bệnh viện hoặc tại nhà riêng, nếu họ có tinh thần dứt bỏ tội lỗi, hiệp thông với Thánh lễ qua các phương tiện truyền thông, lần chuỗi Mân côi, thực hành việc đạo đức như ngắm đàng Thánh giá hay các hình thức đạo đức khác, hoặc ít nhất là họ đọc kinh Lạy Cha kinh Tin Kính, và kinh Kính Mừng, dâng thử thách này trong tinh thần đức tin vào Thiên Chúa và thực hành bác ái với anh chị em mình, với ý muốn thực hiện các điều kiện thông thường (Xưng tội, Rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha), càng sớm càng tốt.

  Các nhân viên y tế, các thành viên gia đình và tất cả những người, theo gương Người Samari nhân hậu, xả thân trước nguy cơ bị lây nhiễm, để chăm sóc những người nhiễm virus corona theo lời của Đấng Cứu Thế: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã hi sinh tính mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15: 13), sẽ nhận được cùng một ơn toàn xá với cùng những điều kiện tương tự.

  Tòa Ân Giải cũng sẵn lòng ban ơn toàn xá với cùng những điều kiện trong đại dịch thế giới hiện nay, cho các tín hữu đi viếng Thánh Thể, hoặc chầu Thánh Thể, hoặc đọc Kinh Thánh ít nhất nửa giờ, hoặc đọc kinh Mân côi, hoặc ngắm đàng Thánh giá, hoặc lần chuỗi Thương xót, để cầu khẩn Thiên Chúa toàn năng chấm dứt dịch bệnh, cứu những người bị nhiễm và ban ơn cứu độ cho những người được Chúa kêu gọi về với Ngài.

  Giáo hội cầu nguyện cho những người thấy mình không thể lãnh nhận Bí tích Xức dầu và của ăn đàng, phó thác mọi người cho lòng thương xót Chúa nhờ mầu nhiệm các thánh cùng thông công và ban cho các tín hữu được ơn toàn xá trong giờ lâm tử, với điều kiện là họ đã thực hành một vài lời cầu nguyện trong cuộc đời (trong trường hợp này, Giáo hội bù đắp cho ba điều kiện thông thường cần có). Để đạt được ơn toàn xá này, việc làm dấu thánh giá hay thánh giá được khuyến nghị (x. Enchiridion indulgentiarum, số 12).

  Xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của Giáo hội, là Sức khỏe cho Bệnh nhân và Sự Nâng đỡ cho các Kitô hữu, Đấng bầu cử cho chúng ta, cứu giúp nhân loại đau khổ, cứu chúng ta khỏi sự dữ bởi đại dịch này và cho chúng ta được mọi ơn cần thiết để được cứu độ và thánh hóa.

  Sắc lệnh này có hiệu lực bất kể có quy định nào ngược lại.

  Được công bố tại Roma, từ ngai Tòa Ân Giải, vào ngày 19 tháng 3 năm 2020.

  Hồng y Mauro Piacenza

  Chánh án Tòa Ân Giải Tối Cao

  Krzysztof Nykiel

  Nhiếp chính

  Đình Chẩn dịch

  Nguồn: Văn phòng Báo chí Tòa Thánh

  <