Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo trả lời phỏng vấn về Học Viện Công Giáo Việt Nam

xem thêm: Tiểu sử Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo 

Nhân dịp khánh thành, làm phép Học viện Công Giáo và khai giảng Năm học 2019-2020, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo – Viện trưởng Học viện – đã trả lời phỏng vấn về hoạt động của Học viện trong bốn năm vừa qua, cũng như hướng đào tạo trong tương lai.

<