Phản ứng của Đức nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16

  Trực tiếp Thánh Lễ

  Biển Đức 16 phê bình những người hiểu sai bài tham luận của ngài về nguyên nhân sâu xa của tệ nạn lạm dụng tính dục, và ngài mạnh mẽ tố giác thứ “thần học, trong đó Thiên Chúa vắng bóng”.Giáo hoàng

  Bài tham luận của Đức Biển Đức 16

  Đức Biển Đức 16 đưa ra nhận xét trên đây trong một bài ngắn gửi tạp chí “Herder Korrespondenz” số đề tháng 9 tới đây tại Đức, để trả lời cho những phản ứng phê bình của một số nhà thần học cấp tiến ở Đức chống lại bài phân tích dài 18 trang của ngài đăng trên “Báo Giáo Sĩ” (Klerusblatt), ngày 10/04 năm nay. Tựa đề bài phân tích là “Giáo Hội và gương mù lạm dụng tính dục”, trong đó Đức nguyên Giáo Hoàng tố giác sự sa sút luân lý và sự gia tăng thái độ không còn tin tưởng trong Giáo Hội như nguyên nhân chính đưa đến cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục nơi hàng giáo sĩ. Ngài nói đến ảnh hưởng tai hại của cuộc cách mạng tình dục hồi năm 1968 đưa tới đời sống sa sút trong các chủng viện và ơn gọi linh mục suy giảm trầm trọng, số linh mục hồi tục tăng vọt.

  Bài của bà Aschmann

  Mới nhất trong số các bài phê bình Đức Biển Đức 16 là bài của bà Birgit Aschmann với tựa đề “Sự đau khổ Công Giáo thực sự hồi năm 1968” (Eine Antwort auf Benedikt XVI: Das wahre katholische Leiden an 1968) đăng trên báo Herder Korrespondenz số tháng 7 vừa qua (tr.44-47).

  Nhận định của Đức Biển Đức 16

  Nhận định về bài này, Đức Biển Đức 16 viết: “Đóng góp của Bà Aschmann, mặc dù có tính chất một chiều, có thể gợi thêm những suy tư, nhưng xét như câu trả lời cho bài của tôi đăng trên “Báo Giáo Sĩ” (HK, 4/2019, 75-81) bài [của bà Aschmann] thật là thiếu sót và tiêu biểu cho sự nhận định sai về bài của tôi. Tôi thấy rằng trong 4 trang bài báo của bà Aschmann không hề có lời nào về Thiên Chúa, mà tôi đặt ở trọng tâm vấn đề. Tôi đã viết “Một thế giới không có Thiên Chúa chỉ có thể là một thế giới vô nghĩa” (78) … “Xã hội Tây phương là một xã hội trong đó Thiên Chúa vắng bóng và không có gì để nói. Và chính vì thế đó là một xã hội trong đó mẫu mực con người ngày càng mất hút” (79).

  Đức Biển Đức 16 viết thêm rằng: “Theo những điều tôi có thể thấy, trong phần lớn các phản ứng về bài tham luận của tôi, Thiên Chúa không hề được nhắc tới, và vì thế các bài ấy không đề cập đến điều mà tôi muốn nhấn mạnh như trọng tâm của vấn đề. Sự kiện bài của bà Aschmann bỏ qua đoạn chủ yếu trong lý luận của tôi, cũng như phần lớn các phản ứng mà tôi được biết, chứng tỏ sự trầm trọng của một tình trạng trong đó từ “Thiên Chúa” thường bị gạt ra ngoài lề trong thần học”.

  Nhắc lại phản ứng của Đức Hồng y Mueller

  Cũng nên nhắc lại rằng trong cuộc phỏng vấn dành cho mạng Kath.net ở Đức ngày 13/04 năm nay, Đức Hồng y Gerhard Mueller, nguyên Tổng Trưởng Bộ giáo lý đức tin, nhận định về các thần học gia cấp tiến và một số người khác ở Đức mạnh mẽ phê bình bài của Đức nguyên Giáo Hoàng, rằng: “Họ là những người không tin tưởng cũng chẳng suy nghĩ… Họ nói về việc canh tân và cải tổ Giáo Hội, nhưng chỉ nghĩ đến việc thích ứng với sự sa đọa của họ”. (Aci Stampa 27/8/2019, KNA 26/8/2019, Cf Kath.net 13-4-2019)

  G. Trần Đức Anh, O.P. – Roma