Nhân sự mới của HĐGMVN và Chủ tịch các Uỷ Ban nhiệm kỳ 2019 – 2022

  Nhân sự Ban Thường vụ và các Ủy ban nhiệm kỳ 2019 – 2022Nhân sự mới của HĐGMVN và Chủ tịch các Uỷ Ban nhiệm kỳ 2019 - 2022

  Chủ tịch HĐGMVN: Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh (tiểu sử)

  Phó Chủ tịch HĐGMVN: Đức Cha Giuse Nguyễn Năng (tiểu sử)

  Tổng Thư Ký HĐGMVN: Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm (tiểu sử)

  Phó tổng thư ký HĐGMVN: Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên (tiểu sử)

  DANH SÁCH CÁC ĐỨC CHa CHỦ TỊCH CÁC UỶ BAN

  Chủ tịch UB Giáo Lý Đức Tin: ĐC Gioan Đỗ Văn Ngân (tiểu sử)

  Chủ tịch UB Kinh Thánh: ĐC Vinhsơn Nguyễn Văn Bản (tiểu sử)

  Chủ tịch UB Phụng Tự: ĐC Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn (tiểu sử)

  Chủ tịch UB Nghệ thuật Thánh: ĐC Matthêu Nguyễn Văn Khôi (tiểu sử)

  Chủ tịch UB Thánh nhạc: ĐC Aloisiô Nguyễn Hùng Vị (tiểu sử)

  Chủ tịch UB Loan Báo tin mừng: ĐC Anphongsô Nguyễn Hữu Long (tiểu sử)

  Chủ tịch UB Giáo Sĩ – Chủng Sinh: ĐC Giuse Đỗ Mạnh Hùng (tiểu sử)

  Chủ tịch UB Tu Sĩ: ĐC Cosma Hoàng Văn Đạt (tiểu sử)

  Chủ tịch UB Giáo dân: ĐC Giuse Trần Văn Toản (tiểu sử)

  Chủ tịch UB Truyền Thông xã Hội: ĐC Giuse Nguyễn Tấn Tước (tiểu sử)

  Chủ tịch UB Giáo Dục: ĐC Phêrô Huỳnh Văn Hai (tiểu sử)

  Chủ tịch UB Mục vị giới trẻ – Thiếu nhi: ĐC Phêrô Nguyễn Văn Viên (tiểu sử)

  Chủ tịch UB Văn Hoá: ĐC Giuse Đặng Đức Ngân(tiểu sử)

  Chủ tịch UB Công lý và Hoà Bình: ĐC Giuse Nguyễn Đức Cường (tiểu sử)

  Chủ tịch UB Mục vụ Gia đình: ĐC Đaminh Nguyễn Văn Mạnh (tiểu sử)

  Chủ tịch UB Bác ái xã hội Caritas: ĐC Tôma Vũ Đình Hiệu (tiểu sử)

  Chủ tịch UB Mục vị di dân: ĐC Louis Nguyễn Anh Tuấn (tiểu sử)

  Đức Cha Têphanô Tri Bửu Thiên: Đặc trách đối thoại liên tôn và đại kết (Tiểu sử)

  Ban thường vụ mới và Chủ tịch các uỷ ban sẽ thi hành trách vụ của mình trong nhiệm vụ 03 năm (2019-2022). Chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho quý Đức Cha luôn dồi dào ơn Thánh để chu toàn sứ vụ được trao hầu đem lại hoa trái tốt đẹp cho giáo hội quê hương Việt Nam thân yêu.

  Phêrô X.Thiều (theo HĐGMVN)

  <