Nghi thức Nhập Quan Cố Linh Mục Phaolô Phạm Tá

Nghi thức Nhập Quan được cử hành vào lúc 09g00 ngày 20.3.2018, do Cha Tổng Đại Diện Antôn Dương Quỳnh chủ sự tại Nhà Quàn của Trung Tâm Mục Vụ TGP Huế.

Tham dự nghi thức gồm có Đức TGM Giuse, Tổng Giám mục Huế; Đức Cha Phanxicô Xaviê, Nguyên Tổng Giám Mục Huế; Cha Giuse, Đại diện Giám mục Đặc trách đào tạo Linh mục và Tu sĩ, quý Cha Hạt trưởng, quý Cha thuộc triều và dòng, quý Tu sĩ nam nữ, quý Chủng sinh, quý bà con thân nhân và giáo dân các giáo xứ từng được Cố Linh Mục Phaolô coi sóc.

Cố Linh Mục Phaolô Phạm Tá sinh ngày 17.8.1952 tại Hà Úc, xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngài chịu chức Linh mục ngày 02.02.1996 tại Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam. Qua đời lúc 14g00 ngày 19.3.2019 tại Nhà Hưu Dưỡng Giáo phận Huế, hưởng thọ 67 tuổi, trong đó 23 năm linh mục.

Ngài đã từng coi sóc mục vụ các giáo xứ như: Cự Lại, Nam Đông, Hà Thanh, Lăng Cô và trước khi qua đời Ngài quản xứ Giáo xứ An Bằng, đồng thời cũng là Hạt trưởng của Hạt Hải Vân và Trưởng Ban Giáo dân của Giáo phận Huế.

Sau Nghi thức Nhập Quan là Thánh Lễ cầu hồn của các phần dân Chúa trong Hạt Hải Vân để hiệp ý cầu nguyện cho Cố Linh Mục Phaolô.

Linh cữu của Cố Linh Mục Phaolô sẽ được di quan lên Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam lúc 04 giờ 30 ngày 22.3.2019, sau đó là Thánh lễ An táng.

Ban Truyền Thông TGP Huế

<