Nghi thức Nhập Quan Cố Linh Mục Phanxicô Xaviê Trần Phương

  Cố Linh Mục Phanxicô Xaviê Trần Phương sinh ngày 30.6.1956 tại Lập Yên, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Ngài chịu chức Linh mục ngày 02.02.1996 tại Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam, đã từng quản xứ tại các giáo xứ Kẻ Văn, Thạch Hãn của Hạt Quảng Trị.

  Năm 2015, Ngài nghỉ bệnh tại Nhà Hưu Dưỡng của TGP Huế. Cho dù phải trải qua những năm tháng bệnh tật, nhưng bản thân vẫn luôn cố gắng để vượt qua khó khăn, cùng với niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang giúp Ngài mỗi ngày thêm mạnh mẽ hơn.

  Và Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự, luôn biết rõ điều gì là cần thiết cho cuộc đời mỗi người, cách riêng đối với Cố Linh Mục Phanxicô Xaviê thì tình yêu này được tỏ lộ qua việc đã gọi Cố Linh Mục Phanxicô Xaviê về với Ngài, lúc 06g00 ngày 23.9.2018 tại Nhà Hưu Dưỡng TGP Huế.

  Nghi thức Nhập Quan được cử hành vào lúc 08g00 ngày 24.9.2018, do Cha Tổng Đại Diện Antôn Dương Quỳnh chủ sự tại Trung Tâm Mục Vụ TGP Huế.

  Với tất cả tâm tình và lòng thương mến, đông đảo quý Cha trong Giáo phận, quý bà con thân nhân, quý Tu sĩ nam nữ, các thành viên Dòng Ba Cát Minh, bà con giáo dân các giáo xứ đã từng được Cố Linh Mục Phanxicô Xaviê coi sóc cùng hiện diện để hiệp ý cầu nguyện, tri ân và tiếc thương Cố Linh Mục Phanxicô Xaviê.

  Sau Nghi thức Nhập Quan là Thánh Lễ cầu hồn của các Giáo xứ, các Hội Dòng để hiệp ý cầu nguyện cho Cố Linh Mục Phanxicô Xaviê.

  Linh cữu của Cố Linh Mục Phanxicô Xaviê sẽ được di quan lên Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam lúc 04 giờ 30 ngày 26.9.2018, sau đó là Thánh lễ An táng.

  Nguồn: TGP Huế

  <