Ngày họp mặt những người xa quê Giáo phận Thái Bình tại Miền Nam

Ban Mục vụ Di Dân Giáo phận Thái Bình, Trụ sở: số 56 – Nguyễn Văn Lạc, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

người xa quê Giáo phận Thái Bình tại Miền Nam

<