Năm 2018 có nhiều linh mục bị sát hại nhất từ trước đến nay

Theo dữ liệu thống kê, cho đến ngày 18/12 số linh mục bị sát hại trong năm 2018 đã lên đến 36 vị. Linh mục cuối cùng bị sát hại là cha John Njogore, người Kenya. Cha xứ bị bắn chết ở Philippines Trong số 36 linh mục bị sát hại, Châu Phi có 19 … Continue reading Năm 2018 có nhiều linh mục bị sát hại nhất từ trước đến nay