Lịch trực tiếp Thánh Lễ hôm nay

Thánh lễ Trực tuyến tại đây vào các khung giờ:

Thứ Hai – Thứ Bảy 5h00, 18h30, 19h30.

Chúa Nhật 5h00, 6h00, 7h00, 8h00, 17h00, 18h00, 19h00, 20h00

Trực tiếp Thánh lễ hằng ngày

Giờ trực tiếp Thánh lễ tại Việt Nam

Ngày thường

GIỜ LỄ GIÁO PHẬN
4 giờ 30 Xuân Lộc
4 giờ 45
5 giờ 00 Thanh Hóa, Phú Cường, Bà Rịa, Ban Mê Thuột
5 giờ 15 Đà Lạt
5 giờ 30 Sài Gòn, Vĩnh Long
6 giờ 00 Hải Phòng, Xuân Lộc
17 giờ 00 Bà Rịa, Đà Nẵng 
17 giờ 15 Đà Lạt, Vĩnh Long
17 giờ 30 Sài Gòn
18 giờ 00 Sài Gòn, Cân Thơ
18 giờ 30 Hà Nội, Hải Phòng 
19 giờ 00 Bà Rịa, Sài Gòn, Bắc Ninh
19 giờ 15 Xuân Lộc
19 giờ 30 Hưng Hóa, Phát Diệm

THỨ BẢY, CHÚA NHẬT 

GIỜ LỄ GIÁO PHẬN
4 giờ 30 Xuân Lộc
5 giờ 00 Thanh Hóa, Phú CườngBà Rịa, Long Xuyên, Nha Trang,
5 giờ 30 Cần ThơĐà LạtBan Mê Thuột,
giờ 00 Bà Rịa, Xuân Lộc
6 giờ 30 Hải Phòng
7 giờ 00 Hà Nội , Bà Rịa, Sài Gòn
7 giờ 30 Sài Gòn (Lễ Thiếu Nhi), Xuân Lộc (Lễ Thiếu Nhi)
8 giờ 00 Ban Mê Thuột, Hưng Hóa, Vĩnh Long
9 giờ 30 Sài Gòn (Lễ Tiếng Anh),
10 giờ 00
10 giờ 30 Sài Gòn (Lễ Tiếng Pháp),
16 giờ 30
17 giờ 00 Bà Rịa, Cần ThơĐà NẵngPhú Cường
17 giờ 30  Sài Gòn
18 giờ 00

18 giờ 30

Hà NộiĐà Lạt, Bà Rịa, Xuân Lộc

Hải Phòng

19 giờ 00 Bà Rịa, Cần Thơ, Sài Gòn, Bắc Ninh
19 giờ 15 Xuân Lộc
19 giờ 30

20 giờ 00

 Hưng Hóa,  Thái Bình,

Hà Nội, Dòng Chúa Cứu Thế

Giờ các giáo phận trực tiếp Thánh lễ