Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục Giáo Phận Đà Nẵng tháng 10-2020

Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục Giáo Phận Đà Nẵng – 2020

***xem trên Điện Thoại vui lòng xoay ngang.

NGÀY GIỜ HỌ VÀ TÊN QUÝ CHA / NHIỆM SỞ CŨ NHIỆM SỞ MỚI GHI CHÚ
CHÚA NHẬT
18.10.2020
08g00 Cha Giuse Nguyễn Đình Thiên Ân
Tân Linh mục
Phụ tá Hà Lam – Cha Tổng giới thiệu trong T.lễ
– 06g30: khởi hành từ TGM
17g00 Cha GB. Nguyễn Trần Vũ Đức
Tân Linh mục
Phụ tá Đông Vinh – Cha Tổng giới thiệu trong T.lễ
– 16g00: Khởi hành từ TGM
THỨ BA
27.10.2020
08g00 Cha Gioan Nguyễn Văn Hoàng
Quản xứ Trà Kiệu
Quản xứ Tam Tòa – Đức Cha chủ sự nghi thức
– 07g20: khởi hành từ TGM
– 09g20: khởi hành đi Thanh Đức
10g00 Cha Phêrô Hoàng Gia Thành
Quản xứ Tam Tòa
Quản xứ Thanh Đức – Đức Cha chủ sự nghi thức
– Cơm trưa tại Thanh Đức
– 12g45: Khởi hành đi Hội An
14h00 Cha Giuse Nguyễn Văn Thú
Quản xứ Thanh Đức
Quản xứ Hội An – Đức Cha chủ sự nghi thức
– 15g15: khởi hành đi Phú Thượng
16g30 Cha Marcello Đoàn Minh
Quản xứ Hội An
Quản xứ Phú Thượng – Đức Cha chủ sự nghi thức
– Cha GB. Châu Ngọc Minh và Cha Giuse Phạm Nguyên Huy về TGM
Cha Tôma Phạm Phú Cường
Tân Linh mục
Phụ tá Phú Thượng
THỨ TƯ
28.10.2020
8g00 Cha GB. Châu Ngọc Minh
Quản xứ Phú Thượng
Quản xứ Hòa Cường – Đức Cha chủ sự nghi thức
– 07g20: khởi hành từ TGM
– 09g15: khởi hành đi Hòa Khánh
10g00 Cha Simon Nguyễn Can Trường
Quản nhiệm Hòa Cường
Quản xứ Hòa Khánh – Đức Cha chủ sự nghi thức
– Cơm trưa tại Hòa Khánh
– 12g30: khởi hành đi Trà Kiệu
14g00 Cha PX. Nguyễn Ngọc Hiến
Quản xứ Hòa Khánh
Quản xứ Trà Kiệu – Đức Cha chủ sự nghi thức
– 15g15: khởi hành đi La Nang
16g15 Cha Giuse Đăng Quang Ngọc
Phụ tá Phước Kiều
Quản xứ La Nang – Đức Cha chủ sự nghi thức
– Cha Đaminh Đặng Bá Linh về TGM
THỨ NĂM
29.10.2020
8g00 Cha Đaminh Đặng Bá Linh
Quản xứ La Nang
Quản xứ Nhượng Nghĩa – Đức Cha chủ sự nghi thức
– 07g20: khởi hành từ TGM
– Cha Phêrô Lê Hưng nghỉ hưu
– 09g20: khởi hành đi An Hải
10g00 Cha Emmanuel Nguyễn Tấn Lục
Linh hướng TCV Gioan
Quản xứ An Hải – Đức Cha chủ sự nghi thức
– Cơm trưa tại An Hải
– 13g20: khởi hành đi Gia Phước
14g00 Cha Giuse Nguyễn Kinh
Quản xứ An Hải
Quản xứ Gia Phước – Đức Cha chủ sự nghi thức
– Cha GB. Lượng phụ trách nhà hưu
– 15g15: khởi hành đi Lệ Sơn
16g15 Cha Phêrô M. Trần Quốc Dũng
Phụ tá An Ngãi
Quản nhiệm Lệ Sơn – Đức Cha chủ sự nghi thức
– Cha Giacôbê Nguyễn Hồng Phong về TGM
THỨ SÁU
30.10.2020
8g00 Cha Phêrô Phan Đình Lập
Phụ tá Đông Vinh
Quản nhiệm Tam Thành – Đức Cha chủ sự nghi thức
– 06g00: khởi hành từ TGM
– 09g15: khởi hành đi Tam Lộc
10g00 Cha Antôn Nguyễn Tri Pháp
Quản xứ Tam Thành
Quản nhiệm Tam Lộc – Đức Cha chủ sự nghi thức
– Ăn trưa tại Tam Lộc
– 13g00: khởi hành đi Cẩm Sơn
15g00 Cha Giacôbê Nguyễn Hồng Phong
Quản xứ Lệ Sơn
Quản nhiệm Cẩm Sơn – Đức Cha chủ sự nghi thức
THỨ BẢY
31.10.2020
17g30 Cha Đaminh Trần Ngọc Huy
Phụ tá Tam Kỳ
Phụ tá An Ngãi – Cha Tổng giới thiệu trong Thánh lễ
– 16g30: khởi hành từ TGM
CHÚA NHẬT
01.11.2020
08g00 Cha Giuse Nguyễn Thanh Tùng
Tân Linh mục
Phụ tá Tam Kỳ – Cha Tổng giới thiệu trong Thánh lễ
– 06g00: khởi hành từ TGM
15g00 Cha Giuse Phạm Nguyên Huy
Phụ tá Phú Thượng
Phụ tá Phước Kiều – Cha Tổng giới thiệu trong Thánh lễ
– 13g30: khởi hành từ Tam Kỳ

 

Ghi chú:

  1. Xin quý Cha Cựu và Tân Quản xứ tiến hành thủ tục bàn giao trước ngày nghi thức giao-nhận xứ diễn ra. Xin gửi 01 bản “biên bản bàn giao” về VP.TGM. Việc chào thăm và giới thiệu với chính quyền địa phương tùy quý Cha định liệu.
  2. Trong những ngày thuyên chuyển quý Cha Quản xứ và Quản nhiệm, TGM có chuẩn bị xe đưa đón quý Cha, khởi hành từ TGM. Xin quý Cha vui lòng báo trước để tiện việc sắp xếp.
  3. Xin mời quý Cha Tân Quản xứ và Tân Quản nhiệm (mang áo soutane) đi xe cùng với ĐGM.
  4. Trong những ngày thuyên chuyển, xin quý Cha trong Giáo phận, với tình huynh đệ, sắp xếp thời gian cùng đồng hành với anh em, để cầu nguyện và nâng đỡ anh em trong sứ vụ mới.

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 10 năm 2020
Linh mục Phaolô Phạm Thanh Thả
Văn phòng Tòa Giám Mục Đà Nẵng
Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục Giáo Phận Đà Nẵng