Khuyến cáo của Giới Y Tế Công Giáo TGP Sài Gòn về Phòng chống Bệnh Viêm Đường Hô Hấp Cấp

Đối tượng: giáo dân – tu sĩ Mục đích: phòng chống bệnh Viêm Đường Hô Hấp Cấp do chủng mới Corona Virus (2019-nCoV) Nội dung: . Đại cương về tình hình bệnh . Các hình thức lây truyền và cách phòng chống . Khuyến cáo phòng bệnh của Bộ Y Tế . Áp dụng trong … Continue reading Khuyến cáo của Giới Y Tế Công Giáo TGP Sài Gòn về Phòng chống Bệnh Viêm Đường Hô Hấp Cấp