Thông báo: Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII – giáo phận Vinh

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH
Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 02383 861 171
Email: tgmvinh@gmail.com
————————————————

Số 1218/TB-TGM

Xã Đoài, ngày 9 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO
Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII

Kính gửi: Quý cha, quý tu sỹ, chủng sinh và toàn thể cộng đồng dân Chúa Giáo phận Vinh,

Tôi vui mừng thông báo cho quý cha và toàn thể anh chị em biết, vào lúc 7h30’ thứ Năm, ngày 31 tháng 5 năm 2018, tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài, Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên sẽ chủ sự Thánh lễ và truyền chức Phó tế cho các thầy có tên sau đây:

TT Tên Thánh, Họ Tên Ngày, Tháng, Năm Sinh Nguyên Quán
01 J.B. Nguyễn Thế Anh 04/01/1979 Gx. Cửa Lò, Nghệ An
02 Phaolô Nguyễn Văn Đức 20/08/1982 Gx. Lộc Thuỷ, Hà Tĩnh
03 Giuse Lê Ngọc Dương 20/05/1982 Gx. Cửa Sót, Hà Tĩnh
04 Phêrô Lê Văn Duyệt 26/12/1981 Gx. Lạc Sơn, Hà Tĩnh
05 Giuse Trần Văn Duyệt 24/04/1982 Gx. Nhân Hoà, Nghệ An
06 J.B. Phạm Đình Hải 27/03/1984 Gx. Thuận Nghĩa, Nghệ An
07 Phêrô Nguyễn Hùng Hải 10/10/1982 Gx. Hướng Phương, Quảng Bình
08 Giuse Nguyễn Văn Hồ 12/04/1980 Gx. Đạo Đồng, Nghệ An
09 Phaolô Lê Văn Hùng 20/06/1984 Gx. Hoà Thắng, Hà Tĩnh
10 Giuse Trần Công Hường 03/01/1981 Gx. Lâm Xuyên, Nghệ An
11 Antôn Lê Đức Khả 12/11/1984 Gx. Rú Đất, Nghệ An
12 Antôn Nguyễn Văn Khánh 02/06/1983 Gx. Phù Long, Nghệ An
13 Phêrô Hồ Hữu Liên 14/04/1979 Gx. Cự Tân, Nghệ An
14 Giuse Nguyễn Văn Linh 20/06/1982 Gx. Song Ngọc, Nghệ An
15 J.B. Lê Văn Phong 31/10/1979 Gx. Cồn Cả, Nghệ An
16 Giuse Phạm Văn Phượng 27/09/1982 Gx. Đức Lân, Nghệ An
17 J.B. Mai Văn Quốc 06/01/1984 Gx. Văn Hạnh, Hà Tĩnh
18 Phêrô Đinh Văn Quyền 23/03/1984 Gx. Bàn Thạch, Nghệ An
19 Antôn Nguyễn Trường Thi 17/06/1982 Gx. Tràng Lưu, Hà Tĩnh
20 J.B. Châu Long Thiên 12/07/1979 Gx. Thuận Nghĩa, Nghệ An
21 Phêrô Phạm Văn Thuyên 28/03/1977 Gx. Quan Lãng, Nghệ An
22 Phaolô Nguyễn Văn Toán 29/07/1983 Gx. Rú Đất, Nghệ An
23 Antôn Nguyễn Văn Trí 02/09/1983 Gx. Nghi Lộc, Nghệ An
24 Antôn Nguyễn Văn Trọng 22/04/1983 Gx. Đồng Tâm, Nghệ An
25 Gioan Nguyễn Ngọc 16/10/1984 Gx. Trang Cảnh, Nghệ An
26 Phêrô Phùng Văn Tuấn 07/07/1982 Gx. Phù Ninh, Quảng Bình
27 Antôn Nguyễn Văn Vân 19/10/1983 Gx. Vạn Phần, Nghệ An
28 Antôn Đậu Duy Vinh 01/06/1984 Gx. Đông Sơn, Hà Tĩnh
29 Fx. Nguyễn Đình Hành 06/05/1986 Dòng Đức Mẹ Lên Trời

 

Xin quý cha và toàn thể anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho các thầy được xứng đáng lãnh nhận chức thánh, trung thành phụng sự Chúa và nhiệt tâm phục vụ Giáo Hội.

Xin mọi người cũng cầu nguyện cho Giáo phận và cho tôi nữa.

Hiệp nhất và bình an trong Chúa Kitô,

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH
(Đã ký và đóng dấu)
+ Phaolô Nguyễn Thái Hợp

 

<