Giáo phận Thanh Hóa truyền chức Phó Tế 2019

Đại lễ Thánh Giuse – Quan thầy giáo phận Thanh Hóa & Truyền chức Phó tế vào lúc 8h30 thứ 3, ngày 19 tháng 3 năm 2019.

Giáo phận Thanh Hóa truyền chức Phó Tế 2019

<