Giáo phận Cần Thơ: Thư Kêu Gọi Cứu Trợ (Đại dịch covid-19)

THU KEU GOI CUU TRO COVID19