Giáo phận Bắc Ninh sắp có thêm 07 tân Linh Mục

  Bắc Ninh, ngày 28 tháng 04 năm 2020

  THÔNG BÁO TRUYỀN CHỨC LINH MỤC

  Rao-truyền-chức-LM-2020 PDF

  Tòa Giám Mục Bắc Ninh trân trọng thông báo quý thầy có tên sau đây có thể sẽ được truyền chức linh mục trong thời gian tới:

  1. Thầy Giuse Nguyễn Mạnh Cường, sinh ngày: 02-12-1985 tại giáo họ Vân Tập, xứ Vĩnh Yên, giáo hạt Vĩnh Phúc.
  2. Thầy Giuse Nguyễn Ngát, sinh ngày 18-10-1985 tại giáo xứ Thống Nhất, giáo hạt Vĩnh Phúc.
  3. Thầy Giuse Ngô Văn Tấn, sinh ngày 15-01-1985, tại giáo xứ Ngô Khê, giáo hạt Bắc Ninh.
  4. Thầy Đaminh Trần Văn Toàn, sinh ngày 03-06-1988, tại giáo xứ Đồng Chương, giáo hạt Tuyên Quang.
  5. Thầy Inhaxio Nguyễn Ngọc Tư, sinh ngày 31-08-1988, tại giáo xứ Mỹ Lộc, giáo hạt Bắc Giang.
  6. Thầy An-rê Dũng Lạc Maria Nguyễn Văn Bình, sinh ngày 08- 09- 1966 thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
  7. Thầy Giu-se Maria Nguyễn Trường Thọ, sinh ngày 18-05- 1967 thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.

  Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho quý thầy xứng đáng đón nhận thánh chức linh mục. Ai biết thầy nào có ngăn trở liên quan tới thánh chức mà các thầy sắp lãnh nhận, xin vui lòng báo cho cha xứ, cha Tổng đại diện hoặc tòa giám mục, ai biết mà không trình báo thì mắc lỗi. Thời gian tiếp nhận ý kiến đến hết ngày 24 tháng 05 năm 2020.

  Đề nghị quý cha cho rao tại các nhà thờ của giáo phận trong ba tuần: từ Chúa Nhật thứ IV Mùa Phục Sinh đến Chúa Nhật thứ VI Mùa Phục Sinh.

  Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thắng

  Văn Phòng Tòa Giám Mục Bắc Ninh

  Nguồn: Giáo phận Bắc Ninh

  <