Đức Thánh Cha bổ nhiệm một nữ giáo sư Hoa Kỳ làm thành viên Hàn Lâm Viện Khoa Học Giáo Hoàng

Bản tin ngày 24 tháng 10 của Tòa Thánh Vatican loan tin Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm giáo sư Frances Hamilton Arnold của Hoa Kỳ làm thành viên Viện Hàn Lâm Khoa Học Giáo hoàng. Nữ giáo sư Frances Hamilton Arnold hiện là giảng viên về kỹ thuật hóa học, kỹ thuật sinh … Continue reading Đức Thánh Cha bổ nhiệm một nữ giáo sư Hoa Kỳ làm thành viên Hàn Lâm Viện Khoa Học Giáo Hoàng