Trực tiếp Thánh Lễ

Sáng 11-12, tại Nhà thờ chính toà Đức Bà Sài Gòn đã diễn ra nghi thức nhận Tổng giáo phận Sài Gòn và Thánh lễ Tạ ơn của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng.Đức Cha Giuse Nguyễn Năng chính thức nhận Tổng giáo phận Sài Gòn

Từ 8 giờ sáng 11-12, khu vực xung quanh Nhà thờ chính toà Đức Bà Sài Gòn đã có hàng ngàn linh mục, tu sĩ, giáo dân, ngoại giao đoàn, cơ quan nhà nước… chào đón Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng về với Tổng Giáo phận.

8 giờ 30 phút, Tổng đại diện Tổng Giáo phận, cha sở nhà thờ Chính toà Đức Bà Sài Gòn, linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân là người đón Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cùng đoàn giám mục, giáo sĩ, tu sĩ… vào bên trong nhà thờ tham sự nghi thức nhận Tổng giáo phận và Thánh lễ Tạ ơn.

Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Tòa thánh tại Singapore kiêm đại diện Tòa thánh không thường trú tại Việt Nam đã trao Tông sắc bổ nhiệm cho Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng.

Hai Đức Tổng đã cùng ký tên vào biên bản nhậm chức. Tông sắc bổ nhiệm của Toà Thánh cũng được đọc công khai trong Thánh Lễ. Tông sắc nhấn mạnh tinh thần hiệp thông và phục vụ là nhiệm vụ quan trọng của Giáo hội Công giáo.

Đại diện Toà thánh cũng trao gậy mục tử cho Đức Tổng Giám mục Giuse, kể từ giây phút đó Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng chính thức là Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Đức tân Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, sau đó đã có lời cảm ơn và chia sẻ trong sứ vụ mới: “Trong Giáo hội tất cả là sứ vụ không có lên chức xuống chức theo phạm trù chức tước danh dự. Chúa sai con đi, con vâng lời mà đi. Con xin lấy câu thơ của một nhà thơ nước ngoài rằng: “Trước khi gặp Chúa con chẳng là gì, cứ ngỡ mình là quan trọng, khi gặp Chúa cho là quan trọng, con lại thấy mình chẳng là gì cả”. Con xin tạ ơn Chúa và cho con ngoan ngoãn theo ơn Chúa thánh thần”.

Trước đó, ngày 19-10, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Nguyễn Năng làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM, đồng thời tân Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng cũng được bổ nhiệm làm giám quản Tông tòa Giáo phận Phát Diệm.

Tiểu sử Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng

– 24-11-1953: Sinh tại Phúc Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình (Giáo phận Phát Diệm).

– 1962-1970: Tu học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn.

– 1970-1977: Tu học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X Đà Lạt.

– 1977-1988: Lao động tại giáo xứ Bạch Lâm, Gia Kiệm, Giáo phận Xuân Lộc.

– 1989-1990: Giúp xứ Thuận Hòa, Biên Hòa, Giáo phận Xuân Lộc.

– 9-6-1990: Thụ phong linh mục tại Xuân Lộc.

– 1990-1998: Chính xứ Thuận Hòa, Biên Hòa, Giáo xứ Xuân Lộc.

– 1998-2002: Du học Roma, tốt nghiệp tiến sĩ thần học tín lý.

– 2003-2005: Đặc trách Chủng sinh Giáo phận Xuân Lộc.

– 2006-2009: Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc.

– 25-7-2009: Được Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm giám mục Chính tòa Giáo phận Phát Diệm.

– 8-9-2009: Lễ truyền chức giám mục tại Phát Diệm.

– 19-10-2019: Được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM kiêm giám quản Tông tòa Giáo phận Phát Diệm.