Diễn văn công bố Triệu tập Công nghị TGP Hà Nội

    Diễn văn công bố Triệu tập Công nghị TGP Hà Nội

    Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên đã long trọng đọc diễn văn công bố triệu tập công nghị TGP Hà Nội trong Thánh lễ trọng thể tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, thứ Tư ngày 24/11/2021.

    <