Danh sách Ứng viên linh mục TGP Sài Gòn 2020

ấn vào: Trực Tiếp Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục TGP Sài Gòn 2020

TÒA TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu – Quận 3
THNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
( (84.8) 3930 3828
E.mail : tgmsaigon@gmail.com

Số 242.3_200518_01

Truyền chức Linh Mục cho các thầy Phó Tế 2020

Kính gởi: Quý Cha Sở

Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh

Kính Cha,

Theo đề nghị của Ban Giám Đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse, Đức Tổng Giám mục Giuse đã quyết định truyền chức linh mục cho 9 phó tế (theo danh sách đính kèm) vào lúc 08 giờ 30 ngày 19/06/2020 tại nhà thờ Chính Toà, số 1 Công xã Paris, phường Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh.

Vậy, xin cha vui lòng rao cho anh chị em giáo dân biết để hiệp thông cầu nguyện; và nếu ai biết các thầy có điều gì ngăn trở, cần báo gấp cho Tòa Tổng Giám Mục hoặc Ban Giám Đốc Đại chủng viện Thánh Giuse hoặc cho chính cha trước ngày nói trên.

Theo đề nghị của cha Giám Đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, thời gian rao báo cụ thể :

Lần 1 : 24/05/2020, Chúa nhật VII Phục Sinh
Lần 2 : 31/05/2020, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Xin chân thành cám ơn và kính chào cha.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18-5-2020

Lm. Tổng Đại Diện
(đã ấn ký)
Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN

DANH SÁCH PHÓ TẾ

Lãnh chức linh mục ngày 19/06/2020

1 Phaolô Phùng Thiện (Khóa 14)
2 Phaolô Vũ Minh Huy
3 Martinô Nguyễn Phương Linh
4 Gioan Bosco Phạm Khôi Nguyên
5 Giuse Trịnh Vĩnh Phúc
6 Gioakim Đỗ Bá Thái
7 Vinh Sơn Vũ Đức Trọng
8 Giuse Lê Hoàng Tuấn
9 Phêrô Trần Anh Tuấn