Đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên Trời tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội 2018

Đúng 10h00 sáng thứ Tư, ngày 15/8/2018, tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội, Đức cha Phụ tá Lô-ren-sô Chu Văn Minh đã chủ tế Thánh lễ mừng đại lễ Đức Mẹ linh hồn xác lên Trời; cùng hiện diện trong Thánh lễ có quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.Đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên Trời tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha đã nói lên vai trò của Đức Maria trong chương trình cứu độ khi Mẹ được chọn làm Mẹ Chúa Cứu Thế. Có được ơn phúc lớn lao đó là vì Mẹ đã suốt đời xin vâng thánh ý Chúa. Tiếng xin vâng đó là sự đáp trả trong tình yêu.

Trong bài giảng lễ, Đức cha đã nói: “Điều quan trọng nhất khởi đầu cho một nếp sống mới là: cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa trong đời. Một khi đã cảm nghiệm được rồi thì chỉ mong muốn đáp lại tình yêu ấy. Tình yêu kêu gọi tình yêu. Tình yêu đáp trả tình yêu. Chúa Thánh Thần, nguồn tình yêu của Thiên Chúa, sẽ giúp ta nhận biết tình yêu Thiên Chúa và soi sáng thúc giục ta đáp lại tình yêu ấy. Vì thế, sau khi Đức Mẹ nói “Xin vâng”, Chúa Thánh Thần tràn đầy tâm hồn Đức Mẹ. Đức Mẹ mở rộng tâm hồn đón nhận và để Người hướng dẫn cuộc đời mình. Đức Mẹ hoàn toàn biến đổi, hiến dâng trọn vẹn tâm hồn và thân xác để đáp lại tình yêu vô biên của Thiên Chúa”.

Sự đáp trả đó được Đức cha nhấn mạnh ở bốn khía cạnh:

Thứ nhất: Đem Chúa đến cho tha nhân

Thứ hai: Tâm tình tạ ơn thể hiện rõ nét nơi bài ca tuyệt diệu Magnificat

Thứ ba: Thái độ chia sẻ

Thứ bốn: Dấn thân phục vụ

Qua đây, ngài cũng nhắn nhủ cộng đoàn: Noi gương Đức Mẹ, hãy sống tốt đẹp, thánh thiện, biết tri ân Thiên Chúa, thương yêu tha nhân, mau mắn giúp mọi người được những ơn lành Chúa ban, quảng đại chia sẻ và dấn thân phục vụ anh chị em. Hãy biến đời sống chúng ta thành bài thánh ca ngợi khen tôn vinh danh Chúa ngay từ đời này, thì chúng ta cũng sẽ được thưởng vinh sáng với Đức Mẹ ở trên trời mai sau.

Trước khi ban phép lành Thánh lễ, Đức cha đã hát tặng cộng đoàn bài hát: “Salve Regina” bằng tiếng La-tinh.

BTT Gx. Chính Tòa Ảnh: Phê-rô Việt Anh

Nguồn: TGP Hà Nội

<