Đại hội giới trẻ lớn nhất Miền Bắc 2019 tại Bùi Chu đã sẵn sàng

Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh miền Bắc lần thứ XVII sẽ được tổ chức tại Tiểu Vương cung thánh đường Phú Nhai – Giáo phận Bùi Chu. Đại hội sẽ quy tụ các bạn trẻ đến từ 11 giáo phận trong Giáo tỉnh Hà Nội. Sau nhiều ngày chuẩn bị cho đại hội, hôm nay, ngày 18/11/2019, Giáo phận Bùi Chu đã sẵn sàng cho ngày đại hội sẽ diễn ra từ ngày 19-20/11/2019.

Chương trình Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội 2019

Đại hội sẽ diễn ra tại tiểu Vương cung thánh đường Phú Nhai, cách trung tâm thị trấn Xuân Trường khoảng 2km về phía Đông Nam

Đại hội giới trẻ lớn nhất Miền Bắc 2019 tại Bùi Chu đã sẵn sàng

Quảng trường phía Đông nhà thờ có sức chứa khoảng 20.000 các bạn trẻ.

Đại hội giới trẻ lớn nhất Miền Bắc 2019 tại Bùi Chu đã sẵn sàng Đại hội giới trẻ lớn nhất Miền Bắc 2019 tại Bùi Chu đã sẵn sàng

Đại hội giới trẻ lớn nhất Miền Bắc 2019 tại Bùi Chu đã sẵn sàng
Sân khấu với đèn điện và âm thanh

Đại hội giới trẻ lớn nhất Miền Bắc 2019 tại Bùi Chu đã sẵn sàng

Đại hội giới trẻ lớn nhất Miền Bắc 2019 tại Bùi Chu đã sẵn sàng
Cánh gà sân khấu
Đại hội giới trẻ lớn nhất Miền Bắc 2019 tại Bùi Chu đã sẵn sàng
Lễ đài để Quý Đức Tổng, Quý Đức Cha và Quý Cha dâng thánh lễ

Đại hội giới trẻ lớn nhất Miền Bắc 2019 tại Bùi Chu đã sẵn sàng

Đại hội giới trẻ lớn nhất Miền Bắc 2019 tại Bùi Chu đã sẵn sàng
Hệ thống wireless free phục vụ cho Đại hội
Đại hội giới trẻ lớn nhất Miền Bắc 2019 tại Bùi Chu đã sẵn sàng
Hệ thống wireless free phục vụ cho Đại hội

Đại hội giới trẻ lớn nhất Miền Bắc 2019 tại Bùi Chu đã sẵn sàng

Đại hội giới trẻ lớn nhất Miền Bắc 2019 tại Bùi Chu đã sẵn sàng Đại hội giới trẻ lớn nhất Miền Bắc 2019 tại Bùi Chu đã sẵn sàng Đại hội giới trẻ lớn nhất Miền Bắc 2019 tại Bùi Chu đã sẵn sàng

<