Công bố Niên giám Thống kê của Giáo hội

  Niên giám Thống kê mới về tình hình Giáo hội Công giáo từ 2013 đến 2018, số tín hữu Công giáo gia tăng đáng kể tại Phi châu, có gần gia tăng tại Á, Mỹ châu và Úc châu, nhưng giảm sút tại Âu châu.Công bố Niên giám Thống kê của Giáo hội

  Trong những ngày qua, Niên giám Thống kê mới về tình hình Giáo hội Công giáo trong 5 năm, từ 2013 đến 2018, đã được công bố tại Vatican, theo đó số tín hữu Công giáo gia tăng đáng kể tại Phi châu, có gần gia tăng tại Á, Mỹ châu và Úc châu, nhưng giảm sút tại Âu châu.
  Theo thống kê vừa nói, tính đến năm 2018, số tín hữu Công giáo trên hoàn cầu là hơn một tỷ 329 triệu người, tức là tăng 6%, tương đương 75 triệu tín hữu trong vòng 5 năm. Trong cùng thời gian đó, dân số trái đất lên tới bảy tỷ 496 triệu người, tức là tăng thêm 375 triệu. Như thế, tỷ lệ Công giáo trên hoàn cầu tăng từ 17,68 lên 17,73% dân số thế giới.

  Trong 5 năm, số tín hữu Công giáo tại Phi châu tăng thêm 18%, trong khi dân số tại đại lục này tăng 15%. Điều này chứng tỏ hoạt động mục vụ tại các nước Phi châu có hiệu năng cao. Cả số tín hữu Công giáo tại Mỹ châu cũng tăng nhiều hơn so tới sự tăng trưởng của dân số: Công giáo tăng 4,6%, trong khi dân số tăng 4,4%.

  Số tín hữu Công giáo tại Mỹ châu chiếm 63,7% dân số, tại Âu châu Công giáo chỉ chiếm 39,7% dân tại đại lục này, còn tại Á châu, chỉ có 3,3% dân chúng là tín hữu Công giáo.

  G. Trần Đức Anh, O.P.

  <