Chuyến xe hỗ trợ của Giáo phận Huế đã đến TGP Sài Gòn

Chuyến xe chở các vật phẩm hỗ trợ của Giáo phận Huế bắt đầu khởi hành đi Sài Gòn vào sáng 17.7.2021, chuyến xe mang theo hơn 40 tấn hàng hóa và hơn hết là tấm lòng của cả Giáo phận Huế hướng đến TGP Sài Gòn. Chuyến xe đã đến Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam vào lúc 11g00 sáng Chúa Nhật 18.7.2021.

Chuyến xe hỗ trợ của Giáo phận Huế đã đến TGP Sài Gòn

Chuyến xe hỗ trợ của Giáo phận Huế đã đến TGP Sài Gòn Chuyến xe hỗ trợ của Giáo phận Huế đã đến TGP Sài Gòn Chuyến xe hỗ trợ của Giáo phận Huế đã đến TGP Sài Gòn Chuyến xe hỗ trợ của Giáo phận Huế đã đến TGP Sài Gòn Chuyến xe hỗ trợ của Giáo phận Huế đã đến TGP Sài Gòn
Chuyến xe hỗ trợ của Giáo phận Huế đã đến TGP Sài Gòn Chuyến xe hỗ trợ của Giáo phận Huế đã đến TGP Sài Gòn Chuyến xe hỗ trợ của Giáo phận Huế đã đến TGP Sài Gòn Chuyến xe hỗ trợ của Giáo phận Huế đã đến TGP Sài Gòn Chuyến xe hỗ trợ của Giáo phận Huế đã đến TGP Sài Gòn
Chuyến xe hỗ trợ của Giáo phận Huế đã đến TGP Sài Gòn Chuyến xe hỗ trợ của Giáo phận Huế đã đến TGP Sài Gòn Chuyến xe hỗ trợ của Giáo phận Huế đã đến TGP Sài Gòn Chuyến xe hỗ trợ của Giáo phận Huế đã đến TGP Sài Gòn Chuyến xe hỗ trợ của Giáo phận Huế đã đến TGP Sài Gòn Chuyến xe hỗ trợ của Giáo phận Huế đã đến TGP Sài Gòn Chuyến xe hỗ trợ của Giáo phận Huế đã đến TGP Sài Gòn Chuyến xe hỗ trợ của Giáo phận Huế đã đến TGP Sài Gòn Chuyến xe hỗ trợ của Giáo phận Huế đã đến TGP Sài Gòn Chuyến xe hỗ trợ của Giáo phận Huế đã đến TGP Sài Gòn

<