Chương trình dâng hoa kính Đức Mẹ Mân Côi tại giáo phận Thanh Hoá 31/10/2019

Toàn thể giáo phận thanh hoá dâng hoa
Toàn thể giáo phận thanh hoá dâng hoa

Toàn thể giáo phận thanh hoá dâng hoa

<