Chùm ảnh lũ lụt tại Ninh Bình và hoạt động cứu trợ tại Thanh Hoá

lũ lụt tại Ninh Bình

<