Chùm ảnh lũ lụt tại Ninh Bình và hoạt động cứu trợ tại Thanh Hoá

Viết lời bình của bạn