Chùm ảnh lũ lụt tại Ninh Bình và hoạt động cứu trợ tại Thanh Hoá

thanh le an tang duc cha doc