Cách Chức Một Linh Mục Tại Brazil Vì Đồng Tế Với Một Mục Sư Tin Lành

  Cách Chức Một Linh Mục Tại Brazil Vì Đồng Tế Với Một Mục Sư Tin Lành

  Một linh mục ở Brazil đã bị giám mục sở tại, cùng Bề trên dòng liên hệ, cách chức cha sở vì đã đồng tế với một mục sư Tin lành, trái với qui định của giáo luật.

  Linh Mục Tại Brazil Vì Đồng Tế Với Một Mục Sư Tin Lành
  cách chức cha sở vì đã đồng tế với một mục sư Tin lành, trái với qui định của giáo luật.

  Đương sự là linh mục José Carlos Pedrini, thuộc dòng Thừa sai thánh Carlo Borromeo, cho đến nay là cha sở giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu, ở thành phố Jundiai, mạn bắc thành São Paolo, Brazil.

  Trong thư đề ngày 20/2/2021 vừa qua, Đức cha Vicente Costa, Giám mục giáo phận Jundiai, viết: “Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì biến cố này đã gây hoang mang lớn nơi giáo dân. Sự tham dự tích cực của một thừa tác viên không Công giáo vào thánh lễ như thế là điều không được giáo luật cho phép. Theo một chân lý mạc khải, năng quyền truyền phép Mình Thánh Chúa chỉ thuộc về linh mục đã được chịu chức thành sự mà thôi”.

  Cha Pedrini đã cử hành thánh lễ chung với mục sư Francisco Leite, thuộc Giáo hội Tin lành trưởng lão hiệp nhất ở Brazil, trong thánh lễ của cộng đoàn giáo xứ hôm thứ Tư Lễ tro, 17/2 vừa qua.

  Một băng Video cho thấy mục sư Leite đang đọc một phần kinh nguyện Thánh Thể và rước lễ.

  Đức cha Costa nói rằng sự phổ biến rộng rãi băng video về vụ này, qua các mạng xã hội, đã tạo nên những phản ứng hoàn toàn chống đối và càng gia tăng vết thương trong sự hiệp nhất của Giáo hội, tình hiệp nhất này ở trong Thánh Thể, là nguồn mạch và là nền tảng chung cục về sự hiệp nhất trong cùng một niềm tin, cậy, mến.

  Đức cha Costa nhận định rằng: “Chúng tôi tin là cha Pedrini, vốn là người tận tụy và quảng đại, nhất là đối với người nghèo và những người di dân, đã không hành động vì ác ý… cố tình bất tuân luật Hội thánh Công giáo hoặc làm thương tổn đến sự thánh thiêng của Thánh Thể”.

  Theo giáo luật, “Thừa tác viên có thể cử hành bí tích Thánh Thể thành sự trong cương vị của Chúa Kitô, phải là một người đã được chịu thánh chức thành sự”, và “tất cả các linh mục đều bị cấm không được cử hành thánh lễ với các linh mục hoặc thừa tác viên thuộc các cộng đồng Kitô khác không hiệp nhất trọn vẹn với Giáo hội Công giáo”.

  Trong số các tội nặng dành quyền xét xử cho Bộ Giáo lý đức tin có tội đồng tế thánh lễ với “các thừa tác viên thuộc các cộng đoàn Giáo hội không có sự kế truyền tông đồ và không nhìn nhận phẩm giá bí tích của việc truyền chức linh mục”.

  <