Bổ nhiệm, thuyên chuyển Linh mục giáo phận Hà Tĩnh 2019

GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
Văn Hạnh, Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Email: vanphongtgm@giaophanhatinh.com
Phone: 0865 165 167
Website: giaophanhatinh.com
———————————————————————
Số 19/2019/TB-VPTGM

Văn Hạnh, ngày 07 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO
V/v. Bổ nhiệm, thuyên chuyển Linh mục

Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sỹ, Chủng sinh
và cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận Hà Tĩnh

thuyên chuyển Linh mục giáo phận Hà Tĩnh 2019

Căn cứ các Quyết định số 25 và 26/2019/BNLM ngày 10/7/2019 và các Quyết định từ số 28 đến 34/2019/BNLM ngày 07/8/2019 và các văn bản khác liên quan của Đức Giám mục Giáo phận, nay Văn phòng Tòa Giám mục thông báo việc bổ nhiệm, thuyên chuyển linh mục như sau:

1. Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Khắc Bá, nguyên Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê, nay làm Tổng Đại diện Giáo phận Hà Tĩnh, Quản hạt Can Lộc, Quản xứ Tân Vĩnh.

2. Linh mục Phaolô Bùi Đình Cao, nguyên Giám học và Giáo sư tại Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê, nay làm Đặc trách đào tạo Linh mục tại Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh.

3. Linh mục Antôn Võ Thành Công, nguyên Giáo sư và Linh hướng tại Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê, nay làm Đặc trách ơn gọi và linh hướng tại Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh.

4. Linh mục Antôn Nguyễn Quang Thanh, nguyên Giáo sư tại Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê, nay Quản xứ Tiếp Võ, Giáo hạt Can Lộc.

5. Linh mục Gioan Baotixita Lưu Ngọc Hùng, nguyên Quản xứ Kim Sơn, Giáo hạt Kỳ Anh, nay Quản xứ Tam Đa, Giáo hạt Can Lộc.

6. Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Đức, nguyên Phó xứ Tràng Lưu, Giáo hạt Ngàn Sâu, nay Quản xứ Kim Sơn, Giáo hạt Kỳ Anh.

7. Linh mục Antôn Trần Minh An, nguyên Quản xứ Tam Đa, Giáo hạt Can Lộc, nay Quản xứ Thổ Hoàng, Giáo hạt Ngàn Sâu.

8. Linh mục Antôn Nguyễn Khánh Cương, nguyên Quản xứ Thổ Hoàng, Giáo hạt Ngàn Sâu, nay Quản xứ Trại Lê, Giáo hạt Can Lộc.

9. Linh mục Giuse Trần Đức Ngợi, nguyên Quản xứ Trại Lê, Giáo hạt Can Lộc, nay Quản xứ Kẻ Mui, Giáo hạt Nghĩa Yên.

10. Linh mục Giuse Phạm Đình Trị, nguyên Quản xứ Tân Vĩnh, Giáo hạt Can Lộc, nay chuyển về Giáo phận Vinh.

11. Linh mục Gioan Đinh Văn Huy, nguyên Quản xứ Kẻ Mui, Giáo hạt Nghĩa Yên, nay chuyển về Giáo phận Vinh.

12. Linh mục Gioan Baotixita Trần Văn Trinh, nguyên Quản xứ Tiếp Võ, Quản hạt Can Lộc, nay chuyển về Giáo phận Vinh.

13. Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Duy Hướng, nguyên Quản xứ Kẻ Vang, Giáo hạt Ngàn Sâu, nay chuyển về Giáo phận Vinh.

Xin cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông cầu nguyện cho Giáo phận, cách riêng cho Quý cha trong sứ vụ mới này.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng của Giáo phận, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

TM. VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
P. Chưởng ấn

Lm. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh


thuyen chuyen linh muc ha tinh 2019

<