Bổ nhiệm Giám quản Tông toà Giáo phận Hưng Hoá

Bổ nhiệm Giám quản Tông toà Giáo phận Hưng Hoá

Trực tiếp Thánh Lễ

Hôm nay, ngày 29 tháng 08 năm 2020, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo:

Đức thánh cha Phanxicô đã chấp thuận cho Đức cha Gioan Maria Vũ Tất từ nhiệm sứ vụ Giám mục Chính toà Giáo phận Hưng Hoá;Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất

Bổ nhiệm Giám quản Tông toà Giáo phận Hưng Hoá

đồng thời bổ nhiệm Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục hiệu toà Megalopoli di Proconsolare và đang là Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh, làm Giám quản Tông toà Giáo phận Hưng Hoá “trống toà và theo ý Toà Thánh” (sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis).Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ

——–Xem thêm——-