Bổ nhiệm Giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa

  Bổ nhiệm Giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa

  Lúc 12 giờ trưa ngày 18/12/2021 giờ Roma, Phòng báo chí Toà Thánh thông báo: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Đaminh Hoàng Minh Tiến, thuộc linh mục đoàn giáo phận Hưng Hóa, làm Giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa.
  Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến hiện đang đảm trách chức vụ Đại diện Giám quản Tông tòa giáo phận Hưng Hóa kiêm Chính xứ giáo xứ Chính Tòa giáo phận Hưng Hóa.Tiểu sử Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến

  Tiểu sử linh mục Đaminh Hoàng Minh Tiến

  Sinh ngày 07/01/1969 tại Bảo Lộc – Lâm Đồng, thuộc giáo xứ Thiện Lộc, giáo phận Đà Lạt.
  1975 – 1986: Học chương trình phổ thông
  1987 – 1989: Học viên Trường Dạy nghề Thủ Đức
  1990 – 1992: Làm việc tại Cà Mau, tìm hiểu ơn gọi tu trì
  1992: Gia nhập Chủng sinh Giáo phận Hưng Hóa,
  1992 – 1998: Tu học chương trình Đại Chủng viện của giáo phận Hưng Hóa tại Tp. Hồ Chí Minh
  1998 – 2002: Giúp việc văn phòng Tòa Giám mục Hưng Hóa
  2002 – 2003: Giúp mục vụ tại Giáo xứ Thiện Lộc – gp. Đà Lạt
  2003 – 2005: Giúp việc Đức Giám mục tại Tòa Giám mục Hưng Hóa
  2005 – 2006: Học khóa bổ túc tại ĐCV Sao Biển – Nha Trang
  13/08/2005: Lãnh chức phó tế
  14/02/2006: Lãnh chức linh mục
  2006 – 2007: Phó xứ Giáo xứ Nỗ Lực, giáo phận Hưng Hóa
  2008: Tu nghiệp tại Học viện mục vụ Đông Á (East Asian Pastoral Institute), Manila, Philippines
  2009 – 2012: Tu nghiệp tại ĐCV thánh Carolo (St Charles Borromeo Seminary) – Philadelphia, Hoa Kỳ; Học vị: Thạc sĩ Thần học
  2012 – 2014: Đặc trách Tiền Chủng viện giáo phận Hưng Hóa
  2014 – nay: Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Ơn gọi giáo phận Hưng Hóa – Đặc trách Chủng Sinh
  2014 – 2020: Quản lý Giáo phận Hưng Hóa
  13/05 – 28/08/2020: Tổng Đại Diện Giáo phận Hưng Hóa
  29/08/2020 – nay: Đại diện Giám quản Tông tòa giáo phận Hưng Hóa
  04/07/2020 – nay: Chính xứ Giáo xứ Chính tòa Sơn Lộc
  Ngày 18/12/2021: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa.

  <