Trực tiếp: Thánh lễ Truyền chức linh mục giáo phận Thái Bình 8/12/2018

0
410

Trực tiếp: Thánh lễ Truyền chức linh mục giáo phận Thái Bình 8/12/2018

I. Danh sách các tiến chức Linh mục

1.    Thầy Giuse Đặng Văn Hậu

2.    Thầy Phêrô Trần Xuân Hiền

3.    Thầy Giuse Dương Văn Hiếu

4.    Thầy Phêrô Vũ Hữu Thành

5.    Thầy Phêrô Trần Duy Thể

6.    Thầy Giuse Trần Xuân Ứng

7.    Thầy Đaminh Nguyễn Văn Bích

8.    Thầy Giuse Mai Trần Diện

9.    Thầy Phêrô Nguyễn Văn Quỳ

10. Thầy Antôn Maria Nguyễn Đăng Lộc, CRM

11. Thầy Anphongsô Maria Đặng Ngọc Châu, CRM

12. Thầy Giuse-Tuân Maria Mai Văn Chung, CRM

13. Thầy Gioan Maria Đặng Đăng Khoa, CRM

14. Thầy Batôlômêô Maria Vũ Quí Cường, CRM

15. Thầy Anphongsô Maria Lương Văn Tương, CRM

16. Thầy Đaminh Maria Vũ Văn Thái, CRM (Đức Tiến)

 

II. Danh sách các tiến chức Phó tế

1.    Thầy Đa-minh Nguyễn Mạnh Trường

2.    Thầy Gioan B. Bùi Như Xành (Thượng)

3.    Thầy Phanxicô X. Phạm Công Tiến

4.    Thầy Vinhsơn Nguyễn Minh Đoan

5.    Thầy Phêrô Nguyễn Văn Bang

6.    Thầy Giuse Nguyễn Văn Vương

7.    Thầy Đaminh Trần Xuân Trịnh

8.    Thầy Gioan thánh giá Maria Nguyễn Hữu Tài, CRM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here