Thuyên chuyển linh mục TGP Huế 2020

Thông báo của Tòa TGM Huế về việc thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục

Lịch Công Giáo Năm 2021

Thuyên chuyển linh mục TGP Huế 2020