Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và Tỉnh Tiền Giang: Chúc mừng Giáng sinh 2017

Lịch Công Giáo Năm 2021

LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, UBMTTQ VIỆT NAM
TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQ TỈNH TIỀN GIANG
CHÚC MỪNG LỄ GIÁNG SINH 2017 ĐẾN ĐỨC CHA PHÊRÔ,
QUÍ CHA, NAM NỮ TU SĨ VÀ GIÁO DÂN GP MỸ THO
chiều ngày 22.12.2017, tại TTMV GP Mỹ ThoChúc mừng Giáng sinh 2017

Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ Tịch UB Trung Ương MTTQVN, làm trưởng đoàn Trung Ương.

Ông Võ Văn Bình, Phó Bí Thư Tỉnh Ủy Tiền Giang, làm trưởng đoàn Tỉnh Tiền Giang.