Giáo phận Long Xuyên sắp có 14 tân linh mục

Lịch Công Giáo Năm 2021

Theo dự kiến, vào lúc 9g sáng ngày 12/07/2018, Đức giám mục Giáo phận Long Xuyên sẽ phong chức linh mục cho quý thầy phó tế có tên sau đây: