Chương trình Ngày Họp mặt những người con xa quê Giáo phận Thái Bình – Lần thứ VIII

Chương trình được tổ chức từ 08h00-13h00, Thứ ba, ngày 01/05/2018, tại Nhà Thờ Giáo Xứ Khiết Tâm (Dòng Thánh Thể).

người con xa quê Giáo phận Thái Bình

Thời gian: từ 08h00-13h00, Thứ ba, ngày 01/05/2018
Địa điểm: tại Nhà Thờ Giáo Xứ Khiết Tâm (Dòng Thánh Thể)
Địa chỉ: Số 15 Đường 4, KP. 4, P. Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
——————————–
Để tiện cho việc tổ chức “Ngày Họp Mặt” ngày 01/05/2018, anh chị em tham dự xin liên hệ :
Các trưởng nhóm (trưởng các Giáo xứ)
Cha Aug. Nguyễn Quang Huy – Tl: 0912.531.563;
Anh Giuse Phạm Đình Nam – Tl: 0907.333.244.
Mời tham dự.
<