Tiểu sử Đức TGM Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng

TIỂU SỬ
ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TGP HUẾ
PHANXICÔ XAVIÊ LÊ VĂN HỒNGTiểu sử Đức TGM Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng

Lịch Công Giáo Năm 2021

– Sinh quán: Trí Bưu, Quảng Trị.

– Sinh ngày: 30.6.1940

– Rửa tội: 5.7.1940

– Vào Tiểu chủng viện Phú Xuân – Huế: 11.1953

– Vào Đại chủng viện Piô X – Đà Lạt: 21.7.1961

xem thêm: Các Giáo Phận và Giám Mục Đương Nhiệm cập nhật 03/12/2019

– Thụ phong linh mục (tại Trí Bưu): 21.12.1969

– Giáo sư Tiểu chủng viện Hoan Thiện: 5.1970 – 6.1973

– Văn phòng Mục vụ Giáo phận, đặc trách Chủng sinh ngoại trú, tuyên úy Hùng Tâm Dũng Chí: 6.1973 – 5.1974

– Tuyên úy quân đội: 5.1974 – 3.1075

– Quản xứ Truồi: 4.1975 – 1999

– Du học Pháp: 1999 – 2002

– Quản xứ Phú Hậu: 25.12.2002 – 19.02.2005

– Giám mục Phụ tá Hiệu tòa Gadiaufala: 19.2.2005

– Lễ Tấn phong Giám mục tại Phủ Cam: 7.4.2005

Khẩu hiệu Giám mục: “Sicut qui ministrat” “… như một người phục vụ” (Lc. 22,27)

– Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế: 18.8.2012

– Nghỉ hưu từ 29.10.2016Thánh Lễ Mừng Kim Khánh Linh Mục Đức TGM Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng