Tiểu sử Đức TGM Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng

TIỂU SỬ
ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TGP HUẾ
PHANXICÔ XAVIÊ LÊ VĂN HỒNGTiểu sử Đức TGM Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng

– Sinh quán: Trí Bưu, Quảng Trị.

– Sinh ngày: 30.6.1940

– Rửa tội: 5.7.1940

– Vào Tiểu chủng viện Phú Xuân – Huế: 11.1953

– Vào Đại chủng viện Piô X – Đà Lạt: 21.7.1961

xem thêm: Các Giáo Phận và Giám Mục Đương Nhiệm cập nhật 03/12/2019

– Thụ phong linh mục (tại Trí Bưu): 21.12.1969

– Giáo sư Tiểu chủng viện Hoan Thiện: 5.1970 – 6.1973

– Văn phòng Mục vụ Giáo phận, đặc trách Chủng sinh ngoại trú, tuyên úy Hùng Tâm Dũng Chí: 6.1973 – 5.1974

– Tuyên úy quân đội: 5.1974 – 3.1075

– Quản xứ Truồi: 4.1975 – 1999

– Du học Pháp: 1999 – 2002

– Quản xứ Phú Hậu: 25.12.2002 – 19.02.2005

– Giám mục Phụ tá Hiệu tòa Gadiaufala: 19.2.2005

– Lễ Tấn phong Giám mục tại Phủ Cam: 7.4.2005

Khẩu hiệu Giám mục: “Sicut qui ministrat” “… như một người phục vụ” (Lc. 22,27)

– Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế: 18.8.2012

– Nghỉ hưu từ 29.10.2016Thánh Lễ Mừng Kim Khánh Linh Mục Đức TGM Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng

<