Tiểu sử Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm

Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm

ĐC sinh ngày 09.01.1942 tại Phước Lễ, Bà Rịa, trong một gia đình Công giáo. Từ năm 1953, ngài vào học tại Tiểu Chủng viện rồi Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm

Thụ phong linh mục ngày 01.5.1969 tại nhà thờ Phước Lễ (Bà Rịa), lúc đó thuộc Giáo phận Xuân Lộc, và được bổ nhiệm làm Linh mục Phó xứ Biên Hòa.

Năm 1970, Đức cha được gởi đi du học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo và tốt nghiệp với học vị tiến sĩ Giáo luật năm 1974.

Sau khi trở về Việt Nam, Đức Giám mục Đaminh Nguyễn Văn Lãng đã chọn ngài làm Thư ký kiêm Chánh xứ Thánh Mẫu (nay là Giáo xứ Xuân Khánh), cạnh Tòa Giám mục, đồng thời giữ thêm các chức vụ Chánh án Tòa án Hôn phối, Quản lý giáo phận. Đức cha cũng là giáo sư môn Giáo luật tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.

Khẩu hiệu Giám mục: “Hiền Lành và Khiêm Nhường”.

Ngày 06.3.1992, ngài được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc và chọn khẩu hiệu “Hiền lành và Khiêm nhường”.

Lễ tấn phong diễn ra ngày 07.5.1992 tại khuôn viên Tiểu Chủng viện Thánh Phaolô do Giám mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật chủ sự.

Khi Giáo phận Bà Rịa được thành lập ngày 22.11.2005, ngài được bổ nhiệm làm Giám mục tiên khởi giáo phận này.

Ngày 14.3.2017 – nay: Giám quản Tông Tòa Giáo phận Phan Thiết.Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm

Theo dõi Tin tức Công Giáo 24h trên Công Giáo 24h.NET

<