Đức cha Tôma Nguyễn Thái Thành sinh ngày 7 tháng 4 năm 1953 tại Nha Trang, trong một gia đình có 11 người con, Cha là người con thứ hai trong gia đình.Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành

Cha bắt đầu con đường tu học của mình năm 13 tuổi và cha gia nhập dòng Thánh Giuse, thực hiện việc tìm hiểu và học tập về triết học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse và Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X Đà Lạt.

xem thêm: Các Giáo Phận và Giám Mục Đương Nhiệm VN (cập nhật 03/12/2019)

Năm 1980 gia đình cha định cư tại Hartford, Connecticut.

Sau khi học tại Hartford State Technical College, Cha Nguyễn Thái Thành trở thành giáo viên Toán học và Khoa học tại Hartford Public Schools (1981-1984). Năm 1984 cha vào Dòng Thừa Sai Đức Mẹ “La Salette” và hoàn thành nghiên cứu của giáo hội của mình tại “Merrimack College” (1984-1986) và “Trường Thần học Weston” (1987 – 1990) ở Massachusetts.

Đức cha khấn dòng vào ngày 19 tháng 9 năm 1990.

Tháng 5 năm 1991 được truyền chức linh mục.

Năm 1999  linh mục giáo phận Saint Augustine [Thánh Augustinô].

Ngày 6 tháng 10 năm 2017, cha Nguyễn Thái Thành được Đức cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Orange, Hoa Kỳ.

Lễ tấn phong giám mục vào ngày 19 tháng 12 năm 2017.

Khẩu hiệu giám mục của ngài là: Ngài dẫn dắt tôi – He leads me (Thánh vịnh 23, 2)

Xuân Thiều TH

<