Tiểu sử Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên

Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên là một Giám mục của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, là Giám mục chính tòa của Giáo phận Cần Thơ. Khẩu hiệu Giám mục của ngài là “Ðến Với Muôn Dân“. ĐC Stêphanô Tri Bửu Thiên sinh ngày 15 tháng 2 năm 1950 tại Trà Long, Tân Long, Sóc Trăng, được thụ phong linh mục vào ngày 22 tháng 07 năm 1987 thuộc linh mục đoàn Giáo phận Cần Thơ.

xem thêm: Giám Mục Đương Nhiệm 2019

Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên

Từ năm 1994 đến năm 1998, cha được gởi đi du học tại Giáo hoàng Ðại Học Urbaniana ở Roma và Tốt Nghiệp Tiến sĩ Thần học Luân Lý. Sau đó, cha trở về Việt Nam làm giáo sư thần học tại Đại chủng viện Thánh Quý Cần Thơ.Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên

Ngày 26 tháng 11 năm 2002, cha được bổ nhiệm làm Giám mục Phó Giáo phận Cần Thơ. Ngày 18 tháng 02 năm 2003 được tấn phong Giám mục bởi Giám mục chính tòa Giáo phận Cần Thơ Emmanuel Lê Phong Thuận, tại Đại chủng viện Thánh Quý Cần Thơ. Hai giám mục Phụ phong là giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, giám mục chính tòa Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng và Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nho, giám mục Phó Giáo phận Nha Trang.Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên

Ngày 17 tháng 10 năm 2010, ĐC kế nhiệm làm Giám mục chính tòa Giáo phận Cần Thơ, khi giám mục chính tòa Emmanuel Lê Phong Thuận qua đời.

theo TĐTVT

 

<