Tiểu sử Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên

TIỂU SỬ
ĐỨC GIÁM MỤC PHAOLÔ MARIA CAO ĐÌNH THUYÊNTiểu sử Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên

– Chào đời ngày 07.01.1927 tại Tràng Lưu (năm nay – 2020,  93 tuổi).

– Ngày 13 tháng 8 năm 1938 (11 tuổi): nhập Trường Tập Xuân Phong, được cha Phaolô Kim, quản xứ Thượng Nậm, nhận đỡ đầu.

– Ngày 13.8.1942: nhập Tiểu chủng viện Xã Đoài.

– Năm 1950: mãn trường, thầy Phaolô được cử về Sở Quản lý Nhà Chung Xã Đoài, giúp cha Phêrô Cát, Quản lý.

– Đầu năm 1955: nhập Đại chủng viện Xã Đoài.

– Ngày 14.5.1960: chịu chức linh mục do Đức cha GB. Trần Hữu Đức. Từ đây, trên bước đường tông đồ, cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên hoạt động hết mình, không quản mệt nhọc gian lao.

– Ngày 12.7.1960: quản xứ Quy Hậu, phục vụ giáo xứ miền núi suốt 11 năm.

– Ngày 13.8.1971: đảm nhiệm chức vụ Quản lý Tòa Giám mục.

– Năm 1977: Khởi công xây dựng lại Nhà thờ Chính Tòa.

– Năm 1980: được chọn làm Tổng Đại diện, kiêm Quản hạt Nhân Hòa và Xã Đoài.

– Ngày 01.11.1992: Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Phó giáo phận Vinh.

– Ngày 19.11.1992: lễ tấn phong Giám mục tại Xã Đoài.

– Ngày 11.12.2000: Giám mục Chính tòa thay thế Đức cha Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp, 81 tuổi, nghỉ hưu.

– Ngày 13.5.2010: sau 10 năm làm chủ chăn coi sóc giáo phận, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã chấp nhận đơn xin từ nhiệm của ngài.

Tiểu sử Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên Tiểu sử Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên

<