Tiểu sử Đức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi

Đức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi sinh ngày 13-10-1951 tại Gò Thị, thụ phong linh mục năm 1989.

Đức Cha Mátthêu Nguyễn Văn Khôi

Ngài đã từng làm chánh xứ Nam Bình (1989 – 2000),

giáo sư ĐCV Sao Biển (1994 – 2000, 2005 – 2009),

du học tại Rôma (2000 – 20005) và tốt nghiệp Tiến sĩ Luân lý,

chánh xứ giáo xứ Chánh toà Quy Nhơn (2005 – 2009),

Hạt trưởng Hạt Bình Định (2006 – 2009). Ngài được ĐTC Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm GM ngày 31-12-2009.

Khẩu hiểu ĐGM: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi.”

Giám mục chính tòa Giáo phận Qui Nhơn  (2012-nay)cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi

<