vMix Pro Free Download – Tải Vmix bản mới nhất

Vmix_(23.0.0.50)

vMix là phần mềm cho phép bạn tạo ra các sản phẩm chất lượng chuyên nghiệp trên máy tính của riêng bạn. vMix cung cấp thêm nhiều Camera ở nhiều góc quay, video, hình ảnh, âm thanh, luồng web, Powerpoint, tiêu đề, bộ ảo, phím sắc độ và nhiều hơn nữa vào sản phẩm của bạn. Sau đó, bạn có thể hiển thị, ghi lại và phát trực tiếp sản phẩm của mình cùng một lúc!

Demo Live

Vmix dùng thử 60 ngày đầy đủ chức năng miễn phí cho phép bạn dùng thử vMix. Bạn có thể truyền phát trực tiếp chuyên nghiệp Download

vMix Pro Free Download

<