Sửa lỗi Vmix bật không lên

Vmix dùng thử 60 ngày đầy đủ chức năng miễn phí cho phép bạn dùng thử vMix. Bạn có thể truyền phát trực tiếp chuyên nghiệp.

Dùng phần mềm xoá sạch Vmix cũ, rồi cài lại Vmix

Fix: Lỗi Vmix không khởi động

Fix: Vmix quá 60 ngày 

Email: vinajp@gmail.com

Zalo: 0859220287

Sửa lỗi Vmix bật không lên

Sửa lỗi Vmix 22 bật không lên

Sửa Lỗi Vmix 22 mở không ra

Fix Vmix 22

 

<