Vmix dùng thử 60 ngày đầy đủ chức năng miễn phí cho phép bạn dùng thử vMix. Bạn có thể truyền phát trực tiếp chuyên nghiệp.

Demo: Trực tiếp Bóng Đá

Máy tính Tuấn Kiệt: Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình

Sửa lỗi Vmix bật lên rồi mất hẳn: Vui Lòng Xóa Vmix cũ bằng phần mềm rồi cài lại Vmix

Fix: Lỗi Vmix không khởi động

Fix: Vmix quá 60 ngày 

Email: vinajp@gmail.com

Zalo: 0859220287

vMix Pro Free Download

Sửa lỗi Vmix 22 bật không lên

Sửa Lỗi Vmix 22 mở không ra

Fix Vmix 22