Phím tắt hữu ích trên máy tính

Những phím tắt hữu ích trên máy tính:

Ctrl + C: Sao chép đối tượng đã chọn.

Ctrl + X: Cắt (Cut) đối tượng đã chọn.

Ctrl + V: Dán (Paste) đối tượng đã chọn.

Ctrl + Z: Quay lại thời điểm trước đó (Undo).

Ctrl + A: Chọn tất cả.

Ctrl + một phím di chuyển (trái/phải/lên/xuống): Chọn nhiều tập tin/thư mục rời rạc.

Ctrl + Shift + một phím di chuyển (trái/phải/lên/xuống): Chọn nhiều tập tin/thư mục liên tục.

Ctrl + Shift + dùng chuột kéo đi: Tạo shortcut cho tập tin/thư mục đã chọn.

Thay bàn phím Laptop giá rẻ Tại Thái Bình
Những phím tắt hữu ích giúp bạn sử dụng máy tính chuyên nghiệp hơn

Ctrl + phím di chuyển sang phải: Đưa trỏ chuột tới cuối từ đang đứng sau nó.

Ctrl + phím di chuyển sang trái: Đưa trỏ chuột lên ký tự đầu tiên của từ trước nó.

Ctrl + phím di chuyển xuống: Đưa trỏ chuột đến đầu đoạn văn tiếp theo.

Ctrl + phím di chuyển lên: Đưa con trỏ chuột đến đầu đoạn văn trước đó.

Ctrl + Esc: Mở Start Menu, thay thế phím Windows.

Ctrl + Tab: Di chuyển qua lại giữa các thẻ của trình duyệt theo thứ tự từ trái sang phải.

Ctrl + Shift + Tab: Di chuyển qua lại giữa các thẻ của trình duyệt theo thứ tự từ phải sang trái.

Ctrl + F4: Đóng cửa số hiện hành của trong chương trình đang thực thi.

Ctrl + Alt + Tab: Sử dụng các phím mũi tên để chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở.

Ctrl + Shift + Esc: Mở Task Manager.

Ctrl + Esc: Mở Start menu;

Alt + Enter: Mở cửa sổ Properties của tập tin/thư mục đang chọn.

Alt + F4: Đóng một chương trình.

Alt + Tab: Chuyển đổi qua lại giữa các chương trình đang chạy.

Alt + Esc: Chọn có thứ tự một cửa sổ khác đang hoạt động để làm việc.

Alt + nhấn chuột: Di chuyển nhanh đến một phần của văn bảng từ mục lục.

Alt + F8: Hiển thị mật khẩu trên màn hình đăng nhập.

Alt + phím mũi tên trái: Quay lại trang trước.

Alt + phím mũi tên phải: Đi về trang phía sau.

Alt + phím cách: Mở menu shortcut cho cửa sổ hiện hành.

Backspace: Trở lại danh mục trước đó, tương tự Undo.

Shift: Giữ phím này khi vừa cho đĩa vào ổ đĩa quang để không cho tính năng “autorun” của đĩa CD/DVD tự động kích hoạt.

Shift + Delete: Xóa vĩnh viễn tập tin/thư mục mà không cho vào thùng rác.

Shift + F10: Mở menu shortcut cho đối tượng đã chọn.

Enter: Xác nhận dữ liệu đã nhập thay cho các nút của chương trình, như OK…

F1: Mở phần trợ giúp của một phần mềm.

F2: Đổi tên đối tượng đã chọn.

F3: Mở tính năng tìm kiếm tập tin/thư mục trong This PC (My Computer).

F4: Mở danh sách địa chỉ trong mục Address của This PC (My Computer).

F5: Làm tươi các biểu tượng trong cửa sổ hiện hành.

F6: Di chuyển xung quanh các phần tử của màn hình trên một cửa sổ hay trên desktop.

F10: Truy cập vào thanh Menu của ứng dụng hiện hành.

Tab: Di chuyển giữa các thành phần trên cửa sổ.

Windows: Mở hoặc đóng menu Start.

Windows + Break: Mở cửa sổ System Properties.

Windows + D: Ẩn/hiện màn hình desktop.

Windows + M: Thu nhỏ cửa sổ hiện hành xuống thanh taskbar.

Windows + E: Mở File Explorer để xem các ổ đĩa, thư mục.

Windows + F: Tìm kiếm chung.

Ctrl + Windows + F: Tìm kiếm dữ liệu trong My Computer.

Windows + F1: Xem thông tin hướng dẫn của hệ điều hành.

Windows + L: Khóa màn hình máy tính.

Windows + R: Mở cửa sổ Run.

Windows + U: Mở Ease of Access Center trong Control Panel.

Windows + A: Mở Action center.

Windows + C: Mở Cortana trong chế độ nghe.

Windows + Alt + D: Hiển thị, ẩn ngày giờ trên máy tính.

Windows + I: Mở Settings.

Windows + P: Chọn chế độ hiển thị trình bày (khi kết nối với máy chiếu, màn hình ngoài).

<