Cài đặt Phần mềm phát trực tiếp chuyên nghiệp Vmix

Trực tiếp Thánh Lễ

vMix là một phần mềm Video Mixer mới sử dụng các tiến bộ mới nhất trong phần cứng máy tính để cung cấp sự kết hợp video HD trực tiếp, một công việc trước đây chỉ có thể thực hiện trên máy trộn chuyên dụng.

vMix Pro Free Download – Cập nhật ngày 5/8/2019