Google News khai tử tạp chí điện tử

Người dùng Google News sẽ không thể đăng ký thuê bao và cập nhật nội dung từ các tạp chí điện tử nữa.
Theo Android Police, Google gửi email tới khách hàng, thông báo dừng phát hành phiên bản số của các tạp chí nổi tiếng thế giới. Các thuê bao không thể tiếp tục mua ấn phẩm mới của các tạp chí qua mạng, nhưng vẫn có thể giữ và xem lại các ấn phẩm cũ dưới dạng file PDF hoặc vài hình thức khác trong ứng dụng Google News.

Phát ngôn viên của Google cho biết hãng sẽ hoàn tiền cho những thuê bao mới trả phí trong vòng 30 ngày.

Google News khai tử tạp chí điện tử
Google hợp tác với nhiều tạp chí nổi tiếng để cung cấp ấn bản điện tử. (Ảnh: The Verge)

Google News bắt đầu hợp tác với khoảng 200 tạp chí nổi tiếng thế giới từ năm 2012 để phát hành ấn bản điện tử cho các thuê bao. Thay vì mua báo giấy, người dùng có thể đăng ký bản điện tử để nhận các số mới nhất hoặc có thể truy cập vào các nội dung thường xuyên.

Với các nhà xuất bản, Google cung cấp công cụ giúp tùy chỉnh và tùy biến nội dung. Các nhà xuất bản có thể giới hạn nội dung của họ tại vài quốc gia nhất định, và sử dụng Google Analytics để tổng hợp thông tin người đọc.

<