Download bộ gõ tiếng Việt Unikey và Vietkey

Unikey và Vietkey là 2 bộ gõ phổ biến nhất hiện nay. Theo quan điểm của mình thì Unikey dùng tốt hơn Vietkey vì:

Download bộ gõ tiếng Việt Unikey và Vietkey

-Gọn nhẹ hơn(Unikey chỉ 200-300KB so với vài MB của Vietkey)

-Nhiều tool hỗ trợ, VD như chuyển mã chữ.(Nếu bạn muốn chuyển mã chữ online, có thể vào đây:Chuyển mã tiếng Việt online)

-Cảm giác gõ nhanh hơn nhờ 1 số yếu tố nhỏ nhỏ(gõ uo và w thành ươ)….

Link download:

Download Unikey

UniKey 4.0 RC2, 32 bit, ZIP file: Build 091101 (608 KB). Supports 32-bit Windows 2K/XP and above.

UniKey 4.0 RC2, 64 bit, ZIP file: Build 091101 (635 KB). Supports 64-bit Windows 2K/XP and above.

Download Vietkey

Sau khi download xong bộ gõ tiếng Việt Unikey và Vietkey, hãy xem những font tiếng Việt đẹp nhất và tải về máy bạn tại trang chủ: http://FontChu.com

Trung tâm Máy Tính Tuấn Kiệt